اهداف واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها

 

افزایش سطح علمی طلاب با تتبع در منابع

 

کسب تجربه در امر تحقیق و پژوهش و شکوفا ساختن استعدادهای پژوهشی طلاب و افزایش تدریجی کیفیت تحقیقات و پژوهش ها

 

 فراهم آوردن شرایطی برای انس با منابع و متون علمی و شناخت و بهره گیری از آن

 

شناسایی افراد با قابلیت های پژوهشی و علمی واستعدادهای درخشان در بین طلاب

 

پرورش نیروهای پژوهشگر ومحقق در حوزه علوم دینی وایجاد حلقه اتصالی بین طلاب پژوهشگر با سایر مراکز تحقیقاتی

 

 ایجاد بستری مناسب برای شناسایی نیازهای علمی، پژوهشی حوزه های علمی

 

فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای پاسخگویی به شبهات و مائل بحران زا در جامعه                               

 

تدوین پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه موضوعات مختلف علوم دینی از طریق بهره گیری از محققان و پژوهشگران نمونه

 

ارتقاء سطح علمی مدرسه علمیه با دارا بودن واحد پژوهشی متمرکز و فعال

 

برخوردار شدن طلاب از بینشی علمی به عنوان سرمایه ای حقیقی برای هر طلبه ی محقق و مبلغ 

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net