بسم الله الرحمن الرحیم


گزیده ای از سخنان خانم افشار  مدیریت محترم به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام خانم افشار در ابتدای سخنانشان ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام دهه کرامت و ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام فرمودند : از گفته این امام رئوف ایمان دارای چهار رکن است اول توکل بر خدا بدین معنا که خداوند را به عنوان یک وکیل قبول داشته باشیم دوم اینکه راضی به قضای الهی باشیم و تسلیم امر او باشیم خانم افشار افزود: امامان ما محیط در عالم هستند آنچه مهم است اینکه ما باید علم امام شناسی خود را تقویت کنیم تا معرفت ما نسبت به آنان بیشتر شود خانم افشار در ادامه فرمود: اگر انسان بخواهد به حقیقت دین برسد و از راه حقیقت دین به صراط مستقیم راه پیدا کند و به بهشت برسد باید دارای دو ویژگی باشد اول اینکه ارتباط خود را با خدا قوی و دیگر اینکه با خلق خدا در جهت رسیدن به خدا ارتباط برقرار کند برای رسیدن به این ویژگی باید ده بند را رعایت کند: اول اینکه در خوشحال کردن مردم بکوشد تا خدا قلب او را شاد کند سوره حمد را زیاد بخواند تا دنیا و آخرت داشته باشد به روزی اندکی که خدا در اختیار او قرار داده قانع باشد و صله رحم را بجا و از آزار خویشاوندان خودداری کند به کسی که از خدا نمی ترسد امید نداشته باشد بسیار احسان کند و با کسانی هم نشینی کند که مورد تهمت قرار نگیرد.
Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net