فعالیت های واحد آموزش

 

آموزش مدرسه علمیه همراه با  تأسیس  مدرسه توسط استاد گرامی حاجیه خانم قانع شروع به  کارنمود . این مدرسه از سال 89-88 زیر نظرمرکز مدیریت خواهران استان خراسان قرار گرفت.و تا به حال حدود 2000 نفر از خواهران را به صورت رسمی و غیر رسمی تربیت نموده اند و هم اکنون با جدیت تمام مشغول تربیت طلاب و اساتید مجرب در سطوح مختلف است.

-فارغ التحصیلان در سطح 1 تعداد 130 نفر

-فارغ التحصیلان در سطح 2 تعداد 300 نفر

-68 طلبه در حال تدوین پایان نامه

 


 

 

 

 

 

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net