(آرشیو ماه شهریور 1394)

31
  نقش رسانه غرب، در مبارزه با مهدویت شیعی پژوهشگر: ملیحه رمضانی مقدم مقدمه جهان غرب با استفاده از رسانه های فراگیر سعی می کند که مفاهیم مورد ...

[خواندن ادامه خبر...]

31
عوامل حسادت در كودكان و راه‌هاي پيشگيري و درمان آن پژوهشگر: الهه صفري   چكيده عنوان اين پژوهش« عوامل حسادت در كودكان و راه‌ه...

[خواندن ادامه خبر...]

31
ارتباط کلامی همسران از دیدگاه سنت و روان‌شناسی پژوهشگر: وجیهه محمدی دوست  مقدمه در عصر حاضر که اختلافات زناشویی و سوء ارتباطات زن و مرد ...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net