05

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی زهد در نهج البلاغه می باشد.

یکی از مسائلی که در جامعه ی امروزی در زندگی مردم مهم تلقی می شود روی آوری به دنیا جلوه های دنیایی است که توانسته است تأثیرات مخرب و منفی بر زندگی شخصی و اجتماعی مردم وارد کند. بنابراین، ضرورت طرح مباحث زهد و آخرت گرایی درحال حاضر را مبرهن می سازد.

زهد در لغت چيز اندک و ناقابل است. زهد در حقیقت عبارتست از ضد محبت دنیا و رغبت به آن و به بیان دیگر اعراض از دنیا برای گرایش به آخرت یا اعراض از غیر خدا برای گرایش به خدا.

امیرمؤمنان زهد و دل نبستن به دنيا را كم كردن آرزوها و سپاسگزارى از نعمت هاى حقّ تعالى و اجتناب  از حرام ها بیان نموده اند و در جایی دیگر بیان نمودند تمام زهد و پارسائى بين دو كلمه از قرآن است تا هرگز بر آنچه از دستتان رفته اندوه مخوريد و بر آنچه به شما داد شادى نكنيد و كسي كه بر گذشته افسوس نخورد و به آينده شاد نگشت پس زهد را از دو سمت آن دريافته است.

عواملی مانند جهان شناسی، بینش صحیح، خودآگاهی و دنیاشناسی از مبانی زهد است که انسان می تواند به وسیله ی آنها دید و شناخت بهتری پیداکند تا بتوان زهد را سرلوحه زندگی خود قراردهد.

تحقق زهد به وسیله ی کوتاه کردن آرزو، شکر به هنگام نعمت، ورع به هنگام مواجهه با محارم، افسوس نخوردن بر گذشته و شادمان نبودن به آينده، صورت می گیرد.

زهد دارای فلسفه هایی است از جمله ايثار، همدردي، آزادگي، نفی تجمل پرستی، اجراى حقّ و عدالت و انجام وظايف و آثاری همچون بصیرت، صبر، فرونشاندن شهوات، خشوع دل، بی نیازی در زندگی انسان دارد.

منابع مورد استفاده در این پژوهش شروح نهج البلاغه و کتب اخلاقی می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است.

حاصل سخن این است که زهد به معنای گوشه گیری و عزلت نیست بلکه زهد یعنی دل نبستن به آرزوها و اسیرآنها نشدند. انسان می تواند در جامعه حضور داشته باشد و مال و ثروت و... بدست آورد و زاهد هم باشد و این به این معناست که دل بسته و اسیر آنها نباشد و شکر گزاری در برابر نعمت هایی که دارد را فراموش نکند. زهد آثار فراوانی دارد که اگر انسان آن را سر لوحه ی زندگی خود قراردهد می تواند دنیا و آخرت خود را آباد نماید.

واژگان کلیدی: زهد، جهان شناسی، بصیرت، ورع.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: خدیجه شاهسونی

استاد راهنما: سرکارخانم هوشیار

تاریخ دفاع:96/02/18

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت