05

چکیده

چگونگی هبوط حضرت آدم علیه السلام  † از دیدگاه امام علی علیه السلام † در نهج‌البلاغه، از مسائل مهم انسان شناسی است؛ هدف از این پژوهش، بیان چگونگی هبوط حضرت آدم † و آثار مترتب بر آن، هم‌چنین رفع شبهات پیرامون هبوط حضرت آدم † از دیدگاه امام علی علیه السلام † می‌باشد.

در فصل اول به بررسی زندگی حضرت آدم علیه السلام† قبل از هبوط پرداخته می‌شود که شامل چند بخش است: آفرینش حضرت آدم †علیه السلام از نظر جسم و روح ـ یعنی در دو مرحله ـ ، هدف از خلقت ایشان که تعیین خلیفه در زمین است، سجده فرشتگان و امتناع ورزی شیطان، اسکان حضرت آدم†  علیه السلام در جنتی که یکی از باغ‌های سرسبز دنیایی بود و به دنبال آن فریب شیطان که نتییجه‌اش هبوط بود.

در فصل دوم به بیان فلسفه و چگونگی هبوط حضرت آدم علیه السلام اشاره می‌شود. واژه‌ی هبوط به معنای سقوط است که در مورد حضرت آدم علیه السلام† به معنای پایین آمدن در مقام و مرتبه است؛ هبوط حضرت آدم علیه السلام †، سقوط مادی نبود بلکه سقوط شخصیتی او بود ولی با حفظ کرامت در زمین.

فلسفه‌ی هبوط حضرت آدم † این است که برتری‌اش بر ملائکه و لیاقتش برای خلیفه‌ی الهی بودن، ثابت شود و هم‌چنین از طریق هبوط به دنیا، متوجه ضعف‌ها شده و از طریق برنامه‌ی شریعت، درصدد رفع آن برآیند.

از جمله آثار هبوط این است که حضرت آدم علیه السلام † به سرای آزمایش و جایگاه توالد و تناسل هبوط کرد و در این دنیا مکلف شد و تکلیف تعریض به منفعت و پاداش است.

در فصل سوم زندگی حضرت آدم علیه السلام† پس از هبوط ـ توبه و سرانجام ایشان ـ مورد بررسی قرار گرفته است. پس از وسوسه‌ی حضرت آدم †علیه السلام توسط شیطان و اخراج از بهشت، خداوند دامنه‌ی توبه را برایش گستراند و کلمات رحمتش را به او القاء نمود و بدین وسیله، کرامت آدم علیه السلام و آدمیت در زمین حفظ شد.

در این رساله گردآوری داده‌ها، کتابخانه‌ای می‌باشد که از طریق مراجعه به متون و نرم‌افزارها صورت گرفته است.

واژگان کلیدی: آدم علیه السلام†، هبوط، شجره‌ی ممنوعه، بهشت آدم علیه السلام †، نهی ارشادی.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: تکتم حسینی پورنوغانی

استاد راهنما: سرکارخانم مدنی

تاریخ دفاع: 96/01/20

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت