26

عنوان پایان نامه:

آرزو در نهج البلاغه

 

چکیده:

آنچه برای هر انسانی دارای اهمیت است رسیدن به رشد و تعالی  و کمال خود می باشد .  در این راه عواملی به او کمک کرده و عواملی سد راه او قرار می گیرند که آرزو می تواند در هر دو گروه قرار گیرد پس موضوع آرزو از اهمیت خاصی برخوردار است. کلمات حکیمانه ی مولی علی (علیه السلام) سرشار از اشارات و راهنمایی هایی در رابطه با این موضوع است . به همین جهت باید تعریف آرزو مشخص گردد و واژه های مربوط به آن در نهج البلاغه گردآوری شود .همچنین شناخت خصوصیات آرزو و تفاوت آن با امید و رابطه ی آن با عمل  نقش اساسی در روند بحث دارد.

امیرالمومنین علی (علیه السلام) پیامدهای آرزوهای طولانی را فراموش کردن مرگ ، فریب خوردن ، کردار ناپسند ، بی بصیرتی و قساوت قلب می دانند . سپس بیان می فرمایند که یکی از آثار دوری کردن از آرزوهای طولانی این است که نفس انسان احساس استغنا از غیر خدا پیدا می کند .

اما در این میان آرزوهایی هم وجود دارند که موجب رشد و ترقی انسان هستند مانند آرزوهایی که کوتاه  و مشوق و محرک انسان به سوی عمل می باشند .

حال اگر کسی به بیماری آرزوهای طولانی گرفتار شد برای رهایی از آن چه کند ؟ حضرت راهکارهایی را بیان میکنند که حقیقتا راهگشا است . یاد مرگ ، یکی از بهترین آن موارد است . عبرت گرفتن از وقایع و همچنین شناخت خصوصیات دنیا که انسان را می فریبد نیز راه دیگری برای خلاصی از این بیماری است . کسی که آرزوهای دنیایی را دروغ بپندارد و برای انجام اعمال نیک شتاب کند هرگز به آرزوهای طولانی گرفتار نخواهد شد .

درنتیجه هرکس بخواهد راه سعادت را طی کند باید از آرزوهای مذموم دوری کند و اگر به بیماری آرزو مبتلاست خود را درمان نماید .

در این پژوهش برا ی رسیدن به اهداف مورد نظر از شرح نهج البلاغه نوشته ی ناصر مکارم شیرازی ، نهج البلاغه ی صبحی صالح ، بعضی از شروح نهج البلاغه ، کتابهای اخلاقی استفاده شده است .

واژگان کلیدی : نهج البلاغه ، آرزو ، امل

 

نام و نام خانوادگی:الهام احمدی برهان آبادی

 

تاریخ دفاع:94/01/26

 

استاد راهنما:سرکار خانم سیفی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت