28

عنوان پایان نامه:

آرامش در نهج البلاغه

 

چکیده:

تحقیق حاضر با عنوان آرامش در نهج البلاغه می باشد که با هدف آشنایی با عوامل ایجاد و عوامل سلب آرامش در نهج البلاغه صورت پذیرفته است.

از آن جایی که آرامش در زندگی فردی و ایجاد روحیه نشاط اجتماعی نقش بسزایی دارد و در صورت نبود آرامش، فرد و جامعه دچار مشکلات و نابسامانی های زیادی می شود بنابراین ضروری است به این مسأله پرداخته شود.

از جمله عوامل بوجود آورنده آرامش اسلام و ایمان و یاد خدا، صبر و قناعت و یاد مرگ، اعتقاد به قضا و قدر الهی می باشد. وارستگی های مادی، حسادت، غفلت و کینه نیز می تواند آرامش را از زندگی انسان سلب کند هم چنین کسی که در زندگی آرامش داشته باشد از گناه کردن مصون می ماند، شکر نعمت های خداوند را به جا می آورد دچار ظلم به دیگران نمی شود و نگرش او به زندگی تغییر کرده و به آرامش می رسد.

روش تحقیق در این پژوهش براساس نگرش ها از سنخ تحقیقات کاربردی می باشد و براساس راهبردها از نوع تحقیقات توصیفی است و از نظر راهکارهای اجرایی از سنخ تحقیقات کتابخانه ای می باشد که با استفاده از نهج البلاغه و شروح آن به بررسی موضوع پرداخته شده است.

حاصل سخن اینکه اگر ما اعتقادات خویش را قوی کنیم و باور داشته باشیم که بالاترین و عالی ترین مخلوق روی زمین هستیم اگر بدانیم که چه قدرتی را خداوند در وجود ما به ودیعه نهاده است، هرگز دچار اضطراب و افسردگی و آشفتگی نمی شویم.

واژگان کلیدی: آرامش، سکینه، امن، اراح، اطمأن، قرار

 

نام و نام خانوادگی:سیده فرخ موسوی

 

تاریخ دفاع:93/10/28

 

استاد راهنما:سرکار خانم هوشیار

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت