05

چکیـده

عنوان پژوهش حاضر، « ویژگی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف از دیدگاه آیات و روایات»‌ می‌باشد.

از ویژگی‌های مهم فردی حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف، زهد، علم و حکمت، شکرگزاری، مقامات معنوی، نسل انبیا، آشنایی با منطق حیوانات، نبوّت در دوران کودکی، عصمت، صبر، عطا و بخشش، وراثت زمین و انسان کامل و...  می‌باشد.

ویژگی‌های مهم اجتماعی حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف : تفقّد و دلجویی از زیردست، توجه به نیاز های مردم، دلسوزی و دغدغه برای جلوگیری از انحراف مردم، نظم در کارهای اجتماعی، برکات آن حضرت، امام همه خلایق، محبت متقابل آن حضرت و تألیف قلوب در پرتو احسان امام و ... است.

سلطنت وسیع، تشکیل حکومت و سیاست در حکومت‌داری، به خدمت گرفتن نیروهای طبیعی، انسانی و جنّی، بکارگیری حیوانات در امور قضاوت، آزادی، برخورداری از امدادهای الهی، برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و عدالت قضایی در همه‌ ابعاد و ... از جمله ویژگی‌های حکومتی حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف هستند.

حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت مهد  عج الله تعالی فرجه الشریف در بعضی ویژگی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی از جمله: زهد، علم و حکمت، نسل انبیا، تشکیل حکومت و سیاست در حکومت‌داری و برخوردار از امدادهای الهی و ... مشترک اند ولی حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف به عنوان آخرین موعود جهان، این ویژگی‌ها را خیلی کامل‌تر و بیشتر دارد. حکومت سلیمان علیه السلام بر گروهی خاص بود و به عنوان الگوی زمانه خود بوده است، امّا حکومت حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف جهانی و فراگیر و الگوی کامل بشریّت خواهد بود.

 

 

روش تحقیق در پژوهش حاضر، بر اساس نگرش‌ها، از نوع تحقیقات کاربردی، و به اعتبار ماهیت و روش، توصیفی و از نظر راهکارها‌ی اجرایی، در گروه تحقیقات کتابخانه‌‌ای می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها

حضرت سلیما علیه السلام، حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف، ویژگی‌ فردی، ویژگی‌ اجتماعی، ویژگی حکومتی.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: زکیه الادری

استاد راهنما: سرکارخانم خیاطی

تاریخ دفاع: 95/05/20

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت