05

چکیده

عنوان تحقیق حاضر«اصول مقابله با تهاجم نظامی دشمنان بر اساس سوره ی مبارکه ی آل عمران» می باشد.

امروزه مقوله ی جنگ گریبان گیر کشورهای زیادی شده است که در این میان جامعه ی مسلمین به شکلی وسیع تر مورد هجوم نظامی کفار و منافقان واقع می شود. حال اگر جامعه ی مسلمانان یک برنامه ی صحیح، مطمئن و کارآمد برای مقابله با تهاجم نظامی داشته باشند به طور حتم به یاری الهی در این جنگ ها پیروز میدان خواهند بود. از این رو شناسایی اصول اساسی اسلام برای مقابله با تهاجم نظامی دشمنان در راستای حفظ و دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری ضروری به نظر می رسد.

بر اساس آیات سوره ی مبارکه ی آل عمران اعتقاد به یاری خداوند، گسترش تقوا و همدلی در جامعه ی اسلامی، نشان ندادن ضعف و سستی در برابر دشمنان و مقابله با جنگ روانی گروه های مخالف، چهار اصل در مقابله با تهاجم نظامی دشمنان می باشند که رعایت و گسترش آن ها در جامعه ی اسلامی به فضل الهی پیروزی در مقابله با تهاجم نظامی دشمنان را در پی خواهد داشت.

روش تحقیق در این پژوهش از جهت نگرش بنیادی، از حیث راهبرد ها توصیفی و از نظر روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: اصول مقابله، تهاجم، جهاد، جنگ روانی، ولاء، سوره ی آل عمران.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: اکرم فارسی جعفری

استاد راهنما: سرکارخانم خیاطی

تاریخ دفاع: 96/01/30

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net