20

چکیده

این پایان نامه با عنوان سیری در رمز پردازی در عرفان اسلامی، کوشیده است، شمّه ای از رموز و کنایات موجود در عرفان اسلامی را که ریشه های آن با قرآن و سنت، پیوند عمیق دارد، بنمایاند. به این منظور، ابتدا در فصل اول به روشهای گوناگون شناخت خداوند می پردازد و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

سپس فصل دوم عرفان را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده، آن را توضیح می دهد و مشخصه برتر زبان عرفانی، یعنی رمز را مورد بررسی قرار می دهد؛ چنان که در این فصل بیان می شود، اقتضای زبان عرفان را رمز معرفی می کند.

در فصل سوم، رمز را مورد تعریف و توضیح قرار می دهد تا معنی آن کاملاً روشن شود و مفهوم آن برای شناخت فصل پایانی به طور شفاف توضیح داده می شود.

فصل پایانی این پایان نامه نکات قابل توجه و ارزنده ای دارد که نمونه هایی از رمزپردازی در عرفان اسلامی را نشان می دهد. این فصل کنکاشی زیبا در نمونه های ادب عرفانی و هنر اسلامی است که هر کدام بن مایه های عظیم و زیبای عرفان اسلامی را با رمزهای دقیق و نکته بینانه بیان می کنند.

کلید واژه های تحقیق عبارتند از: رمز- عرفان- زبان رمزی- عرفان رمزی.

نام و نام خانوادگی: حکیم غلام شاهی

تاریخ دفاع: 86/10/20

استاد راهنما: خانم فاطمه محمدزاده

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت