12

عنوان پایان نامه:

بررسی وجوه معنایی واژگان «ازدواج» و «نسا» و تاثیرش بر فهم قرآن

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی وجوه معنایی«ازواج» و«نساء» و تأثیرش بر فهم قرآن می باشد. در معنا شناسی واژگان قرآن به دلیل عدم توجه به وجوه معنایی واژگان و ریشه و تفسیر آنها اشتباهاتی پیش می آید که برای کاهش آن ها و شناخت معنای دقیق واژگان«ازواج» و«نساء» به تدوین این پژوهش پرداخته شده است و در جمع آوری مطالب از کتب لغت، تاریخی، مفردات و ترجمه و تفسیرهای زیادی استفاده گردیده است.

با دقت در آیات قرآنی می توان دریافت که از واژه ی«ازواج» و«نساء» در آیات متعددی از قرآن کریم یاد شده است که تمامی آنها به یک معنا نمی باشند. آنچه در عرف فرهنگ اسلامی امروزه معمولاً از این لغات به ذهن می رسد همسر می باشد لکن با توجه به وجوه معنایی برای ازواج هفت وجه«یار، همتا، شوهر زن و زن مرد، گروه، حلائل، صنف، یک و دو» ذکر شده که در این صورت در استعمال واژه علاوه بر بار معنایی خاص باید وجوه آن را مد نظر داشت.

این پژوهش با بررسی منابع مختلف لغت و تفسیر و وجوه و نظایر و با بررسی الفاظ مترادف و متضاد واژگان«ازواج» و«نساء» درصدد کشف معنای اصلی این واژگان و متمایز ساختن معانی آنها از معانی عرفی می باشد در نتیجه جایگزین کردن یکی از واژه ها به جای دیگری صحیح نمی باشد همچنین باید به برخورداری قرآن از وجوه و لایه های پیدا و پنهان آن توجه کرد زیرا که در فهم و برداشت از قرآن اثرگذار است و می توان به حکمت و فلسفه ی خداوند در استعمال واژگان قرآنی دست یافت.

هر یک از واژگان قرآنی وجوه خاصی دارند بنابراین در استعمال هر واژه علاوه بر توجه به بار معنایی خاص آن باید وجوه آن را نیز در نظر داشت تا به حکمت و فلسفه ی خداوند در استعمال واژگان قرآنی دست یافت.

واژگان کلیدی: وجوه، ازواج، نساء

پژوهشگر: زهره مقدم حسینی

تاریخ دفاع: 94/12/12

 

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت