16

عنوان پایان نامه:

علل اعراض اقوام در قرآن

چکیده

رساله حاضر تحقیقی پیرامون علل اعراض اقوام در قرآن می باشد. در این تحقیق نگارنده با استناد به آیات قرآن به بررسی اعراض اقوام منحرف پرداخته و با تبیین برخی انحرافات و اعراض و ریشه یابی آنها در پی ارائه شناختی کلی پیرامون شخصیت اقوام منحرف می باشد.

ضرورت این بحث بدین جهت است که، مطالعه درباره اقوام منحرف و آشنایی با ویژگی های شخصیتی آنها و ترسیم پیامدهایی که در سرگذشت اقوام وجود دارد به انسان کمک می کند تا با الگو قرار دادن آنها بتواند به تجربیات ارزنده ای دست یابد تا مبادا از فطرت خداجوی خویش دور شده و به رذایل اخلاقی آلوده گردد.

ضمن اینکه توجه به مواضع این اقوام در برابر تلاش های تربیتی انبیاء، این امکان را فراهم     می کند که با عبرت آموزی و پند پذیری از سرگذشت آنها از فرو غلتیدن در همان گردابی که آنها به آن گرفتار شدند مصون بمانیم.

هدف این رساله موقعیت جغرافیایی اقوام و محل سکونت آنها، رذایل اخلاقی، انحرافات مرقوم به صورت کلی، شناخت ویژگی های شخصیتی اقوام، علل و ریشه اعراض اقوام به صورت کلی و خاص، شناخت برخی شیوه های برخورد اقوام با پیامبران هم عصر خود، فرجام و عاقبت کار آنها، شناخت عوامل کیفرشان و عبرت آموختن از سرنوشت آنها می باشد.

روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی و نحوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. در این رساله سعی شده است اطلاعات با استناد به آیات قرآن، متقن و دارای سند باشد.

ساختار کلی تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است:

فصل اول: کلیات، فصل دوم: معرفی اقوام منحرف و بررسی موقعیت جغرافیایی و انحرافات اخلاقی به صورت کلی، فصل سوم: بررسی ویژگی های شخصیتی اقوام منحرف به صورت مشترک و خاص و فصل چهارم: فرجام اقوام منحرف و نحوه عذاب آنها و بررسی عوامل کیفرشان

واژگان کلیدی: اقوام اعراض کننده، قوم نوح، قوم هود، قوم موسی، تعصب، لجاجت، جهل، تقلید کورکورانه.

پژوهشگر: طیبه یزدانی

تاریخ دفاع: 96/6/16

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت