28

چکیده

موضوع پژوهشی حاضر نگاهی است به مثل ها و تشبیهاتی که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است. در قرآن بیش از صد تمثیل و تشبیه وجود دارد که هر کدام از آن ها نکات برجسته ای دارد که هر انسان پژوهشگری را به تلاش و تکاپو برای رسیدن به آن ها وا می دارد. از آن جا که قرآن به عنوان جامع ترین کتاب برای تربیت همه ی انسان ها می باشد و هر سوره و آیه آن کتابی است که می توان با استفاده از رهنمودهای آن به کمال رسید، تمثیلات و تشبیهات قرآنی نیز از این امر مستثنی نیست، مثال هایی که در قرآن زده شده است مفاهیم عقلی و پیچیده را به صورت محسوس و ملموس و قابل درک برای همگان می کند.

در این رساله، که از سنخ تحقیقات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از مطالب بوده است علاوه بر آشنا شدن به مفهوم تمثیل و تشبیه و جایگاه آن در قرآن کریم به آثار پر برکتی که از این تمثیلات برخاسته و به عنوان چراغی در مسیر زندگی قرار می گیرد، آشنا می شویم. خداوند متعال برای هر یک از رذایل و فضایل اخلاقی مثال های بسیار گویایی بیان کرده است که هر انسان عامی و کم سوادی نیز می تواند از این امثال بهره گیرد. به عنوان مثال در بحث غیبت با تشبیه خوردن گوشت مرده برادر دینی به کریه و زشت بودن آن اشاره دارد و در بحث انفاق که از فضایل اخلاقی است همواره از مثال هایی استفاده می شود که قابل درک برای همگان است و              می تواند به عنوان الگویی در مسیر زندگی مورد استفاده قرار گیرد و انسان را به سعادت و کمال برساند.

بنابراین استفاده از تمثیلات در قرآن با بیان ساده و در عین حال دقیق حاکی از جامع بودن این کتاب آسمانی است که فقط برای گروه خاصی نازل نشده و همگان می توانند از آن استفاده کنند. در پایان از خداوند متعال خواستاریم درک حقایق آیاتش را برای همه ما میسر بگرداند.

در این رساله سعی شده است بیشتر از کتب تفسیری و روایی دسته اول و در کنار آن از کتب تربیتی مختلفی استفاده شود. تحقیق حاضر از حیث روش، اسنادی یا کتابخانه ای است و از طریق فیش برداری از منابع مختلف می باشد و به اعتبار موضوع، دینی- وحیانی است که سعی شده مباحث از حیث روش، توصیفی- تحلیلی باشد.

واژگان کلیدی: تمثیل، تشبیه، تربیت، رذایل, فضایل.

نام و نام خانوادگی:زهرا جاوردانی سمیعی

تاریخ دفاع:90/01/28

استاد راهنما: جناب آقای محمد روزبهمن

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت