12
عنوان پایان نامه: بررسی وجوه معنایی واژگان «ازدواج» و «نسا» و تاثیرش بر فهم قرآن چکیده موضوع پژوهش حاضر بررسی وجوه...

[خواندن ادامه خبر...]

16
عنوان پایان نامه: علل اعراض اقوام در قرآن چکیده رساله حاضر تحقیقی پیرامون علل اعراض اقوام در قرآن می باشد. در این تحقیق نگارنده با استناد ...

[خواندن ادامه خبر...]

28
چکیده موضوع پژوهشی حاضر نگاهی است به مثل ها و تشبیهاتی که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است. در قرآن بیش از صد تمثیل و تشبیه وجود دارد که هر کدا...

[خواندن ادامه خبر...]

12
چکيده تحقيق حاضر با عنوان قصص قرآني و جلوه‌هاي ادبي و هنري آن مي‌باشد. از آن‌جا که قرآن کتاب‌ هدايت و برنامه‌اي جامع براي زن...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net