28
چکیده موضوع پژوهشی حاضر نگاهی است به مثل ها و تشبیهاتی که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است. در قرآن بیش از صد تمثیل و تشبیه وجود دارد که هر کدا...

[خواندن ادامه خبر...]

12
چکيده تحقيق حاضر با عنوان قصص قرآني و جلوه‌هاي ادبي و هنري آن مي‌باشد. از آن‌جا که قرآن کتاب‌ هدايت و برنامه‌اي جامع براي زن...

[خواندن ادامه خبر...]