(آرشیو ماه تیر 1385)

05
چکیده اهمیت مقوله فرهنگ بر کسی پوشیده نیست به طوری که فرهنگ یک جامعه تمام جنبه‌های مادی و معنوی، فردی و اجتماعی زندگی افراد جامعه را پوشش می&zwn...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net