30

عنوان پایان نامه:

تاثیر دروغ بر زندگی مشترک

چکیده

موضوع پژوهش حاضر، «نقش دروغ در زندگی مشترک» می باشد. از آن جا که با دروغ پایه های یک جامعه و به خصوص خانواده را متزلزل می گردد انجام چنین تحقیقی با هدف آشنایی با حقیقت دروغ، عوامل، پیامدها و راه های درمان آن ضروری به نظر می رسد.

دروغ در زندگی مشترک یعنی بیان اطلاعاتی خلاف حقیقت و نادرست به منظور گمراه کردن و فریب دادن یکدیگر در زندگی زناشویی می باشد و تعاریف اصطلاحی مختلفی از دیدگاه اسلامی و روان شناسی در مورد دروغ ارائه شده است و هر دو، آن را پدیده ای گمراه کننده معرفی نموده اند.

دروغ در آیات و روایات مورد نکوهش قرار گرفته و اسلام آن را فعلی حرام دانسته است. دیدگاه روان شناسی دروغ را در صورتی که خود فرد بداند دروغ می گوید، اصلی فریب دهنده                می داند، علمای علم اخلاق و روان شناسان برای دروغ مراحل و انواعی را ذکر کرده اند و از آن جایی که بحث محقق، دروغ در زندگی مشترک می باشد تنها به اقسام مربوط به زندگی مشترک پرداخته شده است؛ مراحل دروغ عبارتند از: مرحله ابتدایی، مرحله متوسط، مرحله پیشرفته و انواع آن عبارتند از: دروغ در گفتار، دروغ در اعمال، دروغ معمولی، دروغ بیمارگونه، دروغ بدون کلام و...

دروغ دارای انگیزه ها و عوامل مختلفی از قبیل عوامل محیطی، نفاق، جهل و نادانی، همنشینی با دروغگویان، پنهان کاری و... می باشد.

پیامدهای دروغگویی قبل و بعد از ازدواج شامل رسوایی، ناپداری ازدواج، سلب اعتماد، سلب آرامش از خود و خانواده، بی وفایی و خیانت، سوء ظن و بدگمانی و... می شود.

اندیشیدن در آیات قرآن و روایت اهل بیت‰در مذمت دروغگو و آثار زیان بار دروغ گفتن، پرورش شخصیت، از بین بردن عوامل زمینه ساز دروغگویی از جمله درمان های علمی و عملی دروغگویی می باشد.

نتیجه نهایی اینکه عمل به آموزه های دینی و پرورش شخصیت انسانی مهمترین عامل در پیشگیری و رفع این رذیله ی اخلاقی و در نهایت دست یابی به زندگی آرام و بدون تشنج می باشد.

روش مورد استفاده در این تحقیق براساس نگرش، از سنخ تحقیقات کاربردی می باشد و از جهت راهبردها از نوع تحقیقات توصیفی است و از نظر روش جمع آوری مطالب در گروه تحقیقات کتابخانه ای قرار می گیرد.

کلید واژه ها: دروغ، زندگی، مشترک

 پژوهشگر: زهرا فرخاری

تاریخ دفاع: 94/10/30

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net