29

 

چکیده

از آنجا که امروزه جامعه ی معاصر، درباره ی هنر، به انحراف رفته و هنر اصیل و اسلامی را به دست فراموشی سپرده اند. بررسی نقش هنر اصیل در معنویت انسان لازم می نمود. هدف در این تحقیق، ارجاع انسانها به توحید و یکتاپرستی با بهره گیری از هنر، در ساخت و ساز معنویت در انسان می باشد، که از این هدف اصلی، انسانها غافل گشته اند. همچنین نابسامانیهای معنوی و عقیم و ناکارآمد بودن راههای ارائه شده ی پیشین در تقویت معنویت، اعم از تنبیه یا تشویق و یا روشهایی که به طور کلی با خودآگاه انسان ارتباط برقرار می کنند و قدرت انتقال به ناخودآگاه او را ندارند، غفلت شده است. لذا بر آن شدم تا هنر را به عنوان تنها راهی که با ناخودآگاه انسان ارتباط برقرار کرده و معنویت او را سخت تحت تأثیر قرار می دهد، معرفی نمایم.

این تحقیق یک تحقیق بنیادی بوده و پژوهش انجام شده در این تحقیق بیشتر به شیوه ی کتابخانه ای و بررسی مقالات مختلف و تا حدّی میدانی می باشد، که در شش فصل تدوین گشته است:

در فصل اول: چیستی و چرایی هنر مدّ نظر است که دراین فصل به تعریف لغوی و اصطلاحی و اختلاف نظرها در مورد تعریف هنر و همچنین اقسام هنر پرداخته شده است.

در فصل دوم، به ارکان هنر می پردازد که عبارتند از: تخیّل، زیبایی (مادی، معنوی)، خلاقیت (آفرینش).

در فصل سوم، رابطه ی هنر و معنویت بررسی گردیده که در آنجا هنر را به مثابه ی ظهور معنی بیان می کند و به توضیح جنبه های تصعیدی هنر، واسطه گری هنر بین انسان و جهان معنی، کاشفیت هنر از حقیقت و ارتباط دین و هنر و وضعیت کنونی تعامل هنر و معنویت در جوامع غربی و اسلامی می پردازد.

در فصل چهارم، عوامل جدایی هنر و معنویت بیان می گردد که دلایلی از جمله: جدایی از عنصر خلاقیت، دین و نداشتن فلسفه ی هنر می باشد.

و فصل پنجم، راههای بهره گیری از هنر در ساخت و ساز معنویت است که به کارکردهای هنر دینی و برگرفته بودن هنر انسانی از هنر الهی اشاره می شود.

در نتیجه در می یابیم که بهترین و مؤثرترین راه تأثیرگذاری در معنویت انسانها هنر می باشد و راهکارهای استفاده از هنر در معنویت (برگشت به سنت، تقویت بنیه ابداع و خلاقیت، توسعه چشم انداز حیات معقول) می باشد.

واژگان کلیدی: هنر، انسان، معنویت، تخیل، زیبایی، ترغیب، عالم مثال.

نام و نام خانوادگی: فرخ رنگرز

تاریخ دفاع:86/01/29

استاد راهنما:جناب آقای غلامرضا جلالی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت