29

 

چکیده

از آنجا که امروزه جامعه ی معاصر، درباره ی هنر، به انحراف رفته و هنر اصیل و اسلامی را به دست فراموشی سپرده اند. بررسی نقش هنر اصیل در معنویت انسان لازم می نمود. هدف در این تحقیق، ارجاع انسانها به توحید و یکتاپرستی با بهره گیری از هنر، در ساخت و ساز معنویت در انسان می باشد، که از این هدف اصلی، انسانها غافل گشته اند. همچنین نابسامانیهای معنوی و عقیم و ناکارآمد بودن راههای ارائه شده ی پیشین در تقویت معنویت، اعم از تنبیه یا تشویق و یا روشهایی که به طور کلی با خودآگاه انسان ارتباط برقرار می کنند و قدرت انتقال به ناخودآگاه او را ندارند، غفلت شده است. لذا بر آن شدم تا هنر را به عنوان تنها راهی که با ناخودآگاه انسان ارتباط برقرار کرده و معنویت او را سخت تحت تأثیر قرار می دهد، معرفی نمایم.

این تحقیق یک تحقیق بنیادی بوده و پژوهش انجام شده در این تحقیق بیشتر به شیوه ی کتابخانه ای و بررسی مقالات مختلف و تا حدّی میدانی می باشد، که در شش فصل تدوین گشته است:

در فصل اول: چیستی و چرایی هنر مدّ نظر است که دراین فصل به تعریف لغوی و اصطلاحی و اختلاف نظرها در مورد تعریف هنر و همچنین اقسام هنر پرداخته شده است.

در فصل دوم، به ارکان هنر می پردازد که عبارتند از: تخیّل، زیبایی (مادی، معنوی)، خلاقیت (آفرینش).

در فصل سوم، رابطه ی هنر و معنویت بررسی گردیده که در آنجا هنر را به مثابه ی ظهور معنی بیان می کند و به توضیح جنبه های تصعیدی هنر، واسطه گری هنر بین انسان و جهان معنی، کاشفیت هنر از حقیقت و ارتباط دین و هنر و وضعیت کنونی تعامل هنر و معنویت در جوامع غربی و اسلامی می پردازد.

در فصل چهارم، عوامل جدایی هنر و معنویت بیان می گردد که دلایلی از جمله: جدایی از عنصر خلاقیت، دین و نداشتن فلسفه ی هنر می باشد.

و فصل پنجم، راههای بهره گیری از هنر در ساخت و ساز معنویت است که به کارکردهای هنر دینی و برگرفته بودن هنر انسانی از هنر الهی اشاره می شود.

در نتیجه در می یابیم که بهترین و مؤثرترین راه تأثیرگذاری در معنویت انسانها هنر می باشد و راهکارهای استفاده از هنر در معنویت (برگشت به سنت، تقویت بنیه ابداع و خلاقیت، توسعه چشم انداز حیات معقول) می باشد.

واژگان کلیدی: هنر، انسان، معنویت، تخیل، زیبایی، ترغیب، عالم مثال.

نام و نام خانوادگی: فرخ رنگرز

تاریخ دفاع:86/01/29

استاد راهنما:جناب آقای غلامرضا جلالی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net