27

عنوان پایان نامه:

عرف و معروف در روابط خانوادگی

 

چکیده:

 

موضوع اين رساله عرف و معروف در خانواده مي‌باشد .با كمي دقّت و بررسي روشن مي‌گردد كه بسياري از مفاسد فردي واجتماعي ريشه در خانواده‌هاي ناموفّق به سبب روابط غيرسالم بين افراد آنها دارد.فرضيه اين تحقيق عبارت از اينكه با تحقّق روابط سالم در خانواده‌ها بسياري از ابتذالات ومفاسد فردي واجتماعي و نابساماني‌هاي روحي و اخلاقي افراد بر طرف خواهد گرديد.

هدف از تدوين اين رساله اين است كه با تبيين و توضيح روابط سالم بين افراد خانواده اعم از روابط زوجين با يكديگر ، والدين با فرزندان و فرزندان با والدين اقدامي مؤثر در جهت اصلاح روابط ناشايسته بين خانواده‌ها انجام پذيرد و در نتيجه ابتذالات و مفاسدي كه از آثار سوء اين روابط مي‌باشد در جامعه برطرف گشته و جامعه‌ي اسلامي ما يك جامعه نمونه اخلاقي و مدينه‌ي فاضله گردد.در اين پژوهش تلاش شده است با مراجعه به آيات و روايات اسلامي و گفتار بزرگان و صاحب نظران در مسائل خانوادگي روابط شايسته و سالم بين افراد خانواده تبيين گردد.

روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه‌اي بوده است و با مراجعه به كتب و نوشته‌هاي صاحب نظران و اهل تفسير، روابط شايسته در خانواده تبيين گرديده است. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم كه :

چه عواملي در ايجاد روابط سالم ميان همسران نقس اساسي داشته و وظايف زوجين در برابر يكديگر چيست؟ كه فصل اول به توضيح موارد زير در مقام پاسخ به اين سؤال آمده است:

1- اخلاق نيكو 2- دوري از سوء ظن 3- پرهيز از لجاجت 4- اظهار محبّت به همسر         5- احترام متقابل 6- تقسيم كار 7- دوري از خشونت 8- ناديده گرفتن خطاهاي همسر 9- نظافت و آراستگي 10- مدارا وانعطاف پذيري در مقابل يكديگر 11- رعايت نكات لازم در روابط زناشويي 12- نداشتن توقّع بي‌جا از يكديگر 13- همکاری متقابل در کارها 14- صداقت و یکرنگـی        15- حفظ اسرار خانه و زندگی 16- آزار ندادن یکدیگر 17- صبر و تحمّل در مقابل بدرفتاری همسر 18- پایبندی به اصول زناشویی و تحکیم خانواده 19- تکریم یکدیگر و احترام به شخصیت طرف مقابل 20- عذرخواهی زوجین از یکدیگر 21- تشکّر و قدردانی متقابل 22- مقایسه ننمودن همسر خود با دیگران 23- فراهم آوردن اسباب ترقّی و پيشرفت  یکدیگر 24- انجام دادن تعهدات مالی شرعی در مقابل یکدیگر 25- تدابير هماهنگ اقتصادي 26- توجّه به امتيازات اخلاقي و رفتاري يكديگر27 - توجّه به حسّاسيتهاي طرف مقابل و اقدام مناسب در مقابل آنها 28– بكارگيري شيوه‌ي صحيح در گفتگو با همسر

روابط والدين با فرزندان بر اساس آموزه‌هاي ديني برگرفته شده از آيات قرآن و روايات اسلامي مبتني بر چه معيارهايي مي باشد؟ كه در فصل دوم با توضيح موارد زير به پاسخ اين سؤال پرداخته شده است:

1- اظهار محبّت به فرزند 2- ادب آموزي و تربيت فرزندان 3- تشويق و تنبيه شايسته و به‌جا     4- الگوي مناسب بودن براي فرزندان 5- خودداري از افراط در امر و نهي 6- پرهيز از سرزنش و تحقير 7- ترك برخورد ناشايسته و بد اخلاقي با فرزندان 8- نصيحت به هنگام و صحيح            9- اجتناب از نازپرورده بار آوردن فرزندان 10- خودداري از تبعيض و بي عدالتي ميان فرزندان 11- ترك انتقال بدبيني به فرزندان 12- عدم توقّع بيش ازحدّ توان فرزند 13- اجتناب از مقايسه‌ي بي‌جا بين فرزندان 14- فراهم آوردن اسباب آموزش ديني فرزندان 15- پرهيز از حمايتهاي افراطي 16- بازي كردن با فرزندان با توجّه به شرايط سنّي آنها 17- وفاي به وعده 18- ترك عيب جويي از فرزندان 19- مشاوره با جوانان و نوجوانان 20- زمينه سازي لازم براي رشد استعدادهاي ايشان 21- پرهيز از استبداد بي جا 22- نهي از منكر و مبارزه با انحرافات فرزندان 23- رفتار كودكانه با كودكان 24- اقدام لازم در رفع ترس بي‌جاي كودكان 25- تكـريم و توجّه به شخصيت فرزندان 26- دقّت لازم در رفع مشكلات اقتصادي فرزندان با دادن نفقه ي مناسب و پول تو جيبي به ايشان 27- دقّت لازم در راهنمايي فرزندان براي انتخاب دوستان خوب 28- توجّه به استقلال طلبي فرزند در سنين بلوغ و برخورد شايسته با ايشان در اين دوران  29- برخورد شايسته با فرزندان در هنگام ناسازگاري و تمرّد ايشان از دستورات والدين 30- پرهيز از لجبازي با فرزندان 31- توجّه والدين به حسّ زيبايي خواهي فرزند جوان 32- ترغيب به ازدواج و فراهم آوردن اسباب لازم براي ازدواج فرزندان 33- تشويق فرزند به كسب درآمد حلال 34- ايجاد رغبت و شوق به عبادت خداوند در فرزندان 35- فراهم آوردن اسباب تفريح سالم فرزندان .

فرزندان نسبت به والدين چه وظايفي دارند و روابط مناسب ايشان با والدين از منظر منابع ديني چگونه بايد باشد؟ كه در فصل سوم با تبيين مواردي كه در ذيل آمده است پاسخ اين سؤال ذكر گرديده است:

1- اظهار دوستي و محبّت به والدين 2- نيكي به والدين و تبعيّت از دستورات ايشان         3-پرهيز از غمگين كردن ايشان 4- اجتناب از منّت گذاشتن در هنگام خدمت به ايشان يا در وقت بخشش و هديه دادن به آنها 5- دوري از نزاع در حضور والدين 6-اجازه خواستن از والدين در هنگام ورود بر ايشان 7- تواضع و فروتني مقابل ايشان 8- مقدّم داشتن حقّ مادر بر پدر 9- اجابت فوري درخواست ايشان 10- تلاش براي ايجاد اصلاح بين والدين در هنگام نزاع 11- احسان و نيكي كردن به والدين حتّي بعد از وفات ايشان با انجام كارهاي خير و طلب رحمت و مغفرت براي ايشان و اداي قرض و دين آنها 12- عمل بر طبق وصاياي ايشان

در خاتمه به اين نتيجه رسيده‌ايم كه با تحقّق روابط سالم بين افراد خانواده ، كوچكترين واحد اجتماع كه خانواده باشد اصلاح گرديده و در نتيجه ، جامعه كه از اين واحدهاي كوچك تشكيل شده است  اصلاح خواهد گرديد و سرانجام مدينه فاضله‌اي محقّق خواهد شد.

واژگان كليدي

 روابط – عرف – معروف – خانواده

 

نام و نام خانوادگی:مریم حاج حسینیان

تایخ دفاع:91/04/27

استاد راهنما:جناب آقای مسعود حاج حسینیان

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت