02

عنوان پایان نامه:

تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام

 

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی تنظیم خانواده از دیدگاه اسلام می باشد. فرزند آوری و تنظیم آن موضوعی است که دارای دو جهت می باشد ، یک جهت آن به خانواده و والدین و جهت دیگر آن به اجتماع بازمی گردد . با توجه به رشد جمعیت جهان در دهه های گذشته و شدت گرفتن تبلیغات در باب تنظیم خانواده ، هدف از این تحقیق روشن شدن دیدگاه اسلام در مورد تنظیم خانواده و روش های آن می باشد تا بدین وسیله وظیفه خانواده و جامعه در رابطه با این مسئله روشن شود .

در این پژوهش ابتدا مفهوم تنظیم خانواده و واژه های مشابه آن بررسی می شود و سپس سابقه تاریخی این مسئله و ادله موافقان و مخالفان جمع آوری گشته و در فصل دوم راه های پیشگیری از بارداری و احکام آن بنا به نظر فقهی رهبری معظم انقلاب  بررسی شده ،در فصل سوم سیر تاریخی مسئله تنظیم خانواده و وضعیت کنونی کشور مورد نقد قرار گرفته و سرانجام از آن جا که این تحقیق از کتب مختلف فقهی ، روایی، جمعیت شناسی ، پزشکی و ... بهره گرفته است ، براساس راه کارها تحقیق، کتابخانه ای است و براساس راهبردها تحقیقی توصیفی – تحلیلی می باشد و براساس نگرش ها تحقیقی بنیادی به حساب می آید .

از مباحث مطرح شده نتیجه می شود که نگرش اسلام ، رجحان تکثیر نسل براساس احکام اولی ثابت است و براساس احکام ثانوی با توجه به مصلحت ها و ضرورت ها در برهه ای از زمان کاهش جمعیت و در برهه ای دیگر از زمان همچون شرایط کنونی تکثیر نسل با توجه به منابع و مدیریت آن است.

واژگان کلیدی : تنظیم ، خانواده ، کنترل ، موالید ، تحدید ، نسل

 

نام و نام خانوادگی:فاطمه ناصری فرد

تایخ دفاع:91/07/02

استاد راهنما:سرکار خانم نیکنظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت