07

عنوان پایان نامه:

بررسی اجمالی انحرافات اجتماعی زنان عوامل و آسیب ها

 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی اجمالی انحرافات اجتماعی زنان، عوامل و آسیب ها می باشد که با هدف شناخت بیشتر این انحرافات، عوامل، آسیب های آن و در نتیجه پیشگیری از انحرافات بیشتر جامعه ی زنان صورت پذیرفته است. انحراف به معنای تمایل و کجروی است و در نگاه دینی، خروج از جاده ی فطرت و افراط و تفریط در پیمودن صراط مستقیم الهی است. مراد از انحرافات اجتماعی، آن دسته از اعمالی است که برخلاف هنجارها و فرهنگ پذیرفته شده ی جامعه باشد.

از دیدگاه اسلام یکی از انحرافات اجتماعی زنان، بی حجابی و پوشش نامناسب است. مهمترین علل این انحراف در زنان، تربیت نادرست در خانواده، ضعف ایمان، خلاء های درونی، توطئه های غرب و استعمار و... است که آسیب های فراوانی از جمله تشویش و اضطراب روانی، تزلزل بنیان خانواده، تنزل شخصیت و ... را به دنبال دارد.

از دیگر انحرافات اجتماعی زنان، اشتغال نامناسب است. اگر چه اسلام، اصل فعالیت اقتصادی زنان را به رسمیت شناخته اما در عین حال، محدوده و شرایطی برای آن تعیین کرده از جمله: توجه به ویژگیهای مردانه و زنانه و لحاظ کردن آن در انتخاب شغل، توجه به جایگاه مهم زن در کانون خانواده و... که عدم رعایت هر یک از این شرایط، عاملی برای انحراف در اشتغال زنان              می باشد، از جمله آسیب های این انحراف فشار مضاعف بر زنان سست شدن کانون خانواده و ... می باشد.

یکی دیگر از انحرافات اجتماعی زنان، انحرافات جنسی نظیر خود ارضایی، هم جنس گرایی و زنا می باشد که علاوه بر تربیت نادرست خانواده ها، رسانه، روابط زناشویی ناموفق، بی حجابی و اغواگری زنان در جامعه از عوامل مؤثر بر آن است و آسیب های بسیاری از قبیل آسیب های معنوی، شناختی و... را شامل می شود.

حاصل سخن اینکه عامل اصلی در ایجاد انحرافات سستی در عقاید دینی است که رفتارهای نادرست خانواده و توطئه های غرب در ایجاد این عامل نقش مهمی دارند. لذا آشنایی و پایبندی به باورهای دینی و شناخت نسبت به توطئه های غرب می تواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از انحرافات داشته باشد.

این پژوهش براساس نگر شها از سنخ تحقیقات کاربردی است و به اعتبار راهبردها، توصیفی، تحلیلی می باشد که به شیوه ی کتابخانه ای و مراجعه به منابع مکتوب و نرم افزارها نگارش شده است.

کلیدواژه ها: انحراف، انحراف اجتماعی، بد حجابی، اشتغال، انحراف جنسی، زنان

 

نام و نام خانوادگی:فاطمه سادات حسینی

 

تاریخ دفاع:94/07/07

 

استاد راهنما:سرکار خانم خیاطی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت