(آرشیو ماه مهر 1388)

25
چکیده پژوهش حاضر نگاهی است به نقش یهودیت در تاریخ ایران و دوره هخامنشیان و اواخر دوران قاجار و دوره پهلوی. همچنین به بررسی پیدایش یکی از بزرگ‌تر...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net