(آرشیو ماه بهمن 1390)

16
چکیده   پژوهش حاضر در برگیرندة زندگی و سیمای حضرت یونس علیه السلام در قرآن می باشد. حضرت یونس علیه السلام یکی از پیامبران الهی است که مختصری از...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net