(آرشیو ماه فروردین 1387)

18
عنوان پايان نامه : يهود در قرآن    چكيده: قرآن در ميان همه اديان آسماني و پيا مبران الهي گذشته  بيشترين شرح و تفصيل خود را به دين ي...

[خواندن ادامه خبر...]

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net