21

عنوان پایان نامه:

زندگی نامه و سیره حاج شیخ عباس قمی

 

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر ( سیره علمی و عملی شیخ عباس قمی ) می باشد. که با هدف معرفی و آشنایی فرزانگان برجسته شیعه به جامعه صورت پذیرفته است.

سیره علمی و عملی شیخ عباس قمی شامل ابعاد گوناگونی چون: بعد فردی شخصیت شیخ عباس قمی و بعد اجتماعی شخصیت شیخ عباس قمی می باشد. شیخ عباس قمی در خانواده ای متدین دیده به جهان گشود و از هنگامی که چشم گشود و خود را شناخت خودسازی را سر لوحه زندگی اش قرار داد و در کسب زیبایی های اخلاقی همت گماشت. از همان کودکی روحی بزرگ داشت و طالب علم آموزی بود. سفرهای متعدد و استادان بزرگ ایشان حکایت از علاقه شدید محدث به علم بود.

شیخ عباس قمی زندگی ساده و به دور از تجمل داشت؛ کمک های مادی تاجران و ثروتمندان زمان خود را نمی پذیرفت، و به همان اندازه ای که داشت قناعت می کرد. با مردم با احترام و مهربانی برخورد می کرد و برای ائمه معصومین و سادات احترام خاصی قائل بود. نفوذ کلام شیخ عباس برای همه به اثبات رسیده بود و هر فردی که پای منبر و صحبت ایشان می نشست تا یک هفته از گناه دوری می کرد. هیچ گاه وقتشان را بیهوده تلف نکردند و اوقات فراغتشان را با مطالعه و نوشتن سپری می کردند.

شیخ عباس قمی از تبار عالمان بلند اندیش، پر کار، با اخلاص واز نیروهای پیروز جهاد فرهنگی است. حجم زیاد آثار، دقت فراوان در نوشته ها، تنوع وگوناگونی قلم، ابتکار و ذوق در نام گذاری زیبا بیانگر آن است که، او قلم را ابزاری در خدمت دین و هدایت مردم می دانست. او در زمینه های مختلف تاریخ، رجال، تراجم، علوم قرآن، اخلاق، عقاید و ... به قلمزنی پرداخت، ولی پیش از همه در علم حدیث درخشید تا آنجا که عالمان بزرگ از وی به نام محدث قمی و خاتم المحدثین یاد کرده اند.

روش تحقیق حاضر بر اساس نگرش از جمله تحقیقات توسعه ای می باشد و بر مبنای راهبردها در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و از نظر روش جمع آوری مطالب از سنخ تحقیقات کتابخانه ای و اینترنتی است، علاوه بر این گاهی بر حسب نیاز از منابع نرم افزاری نیز استفاده شده است.

عنوان فصول: کلیات، زندگینامه شیخ عباس قمی، سیره عملی شیخ عباس قمی، سیره علمی شیخ عباس قمی.

واژگان کلیدی: زندگینامه، سیره، سیره علمی، سیره عملی، شیخ عباس قمی.

 

نام و نام خانوادگی:تکتم قاصدی

 

تاریخ دفاع:93/11/21

 

استاد راهنما:سرکار خانم خیاطی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت