06

عنوان پایان نامه:

تحلیلی بر شخصیت ذوالقرنین

 

چکیده:

 رساله­ ی حاضر تحلیلی بر شخصیّت ذوالقرنین است.

 ذوالقرنین صفتی است که این شخصیّت به آن متّصف شده و به دلیل معلوم نبودن نام وی، اندیشمندان و مفسّران، شخصیّت­ها و پادشاهانی را به وی منسوب کرده­اند.

 در این تحقیق با بیان نظر تاریخ نگاران درباره­ی شخصیّت ذوالقرنین و با در نظر گرفتن آیات و سیاق قرآن خصوصیّات شخصی ذوالقرنین و جایگاه اجتماعی وی استخراج شده است. این رساله در پی شناخت مقام و خصوصیّات ذوالقرنین، به بیان ویژگی­های پیامبران، مقایسه و تطبیق آن با ویژگی­های ایشان با استناد به آیات قرآن می­پردازد.

مطالب در سه فصل گنجانده شده است:

فصل اول: «ذوالقرنین پادشاه برگزیده» که در آن به بیان و نقد نظریات مورّخان پرداخته  شده است.

 فصل دوم: «ذوالقرنین در تفاسیر» که به مقام و منزلت ذوالقرنین، فراگیری حکومت وی و فعالیت هایش پرداخته شده است.

فصل سوم: «تطبیق ذوالقرنین قرآنی با پیامبران» که به خصوصیّات روحی و ویژگی­های رفتاری پیامبران در مقایسه با ذوالقرنین قرآنی پرداخته شده است.

ذوالقرنین بنده صالحی بود که با علم سرشار و اطّلاعات وسیعی که داشت توانست در طول سفرهای خود، مردمی را موحّد و متمدّن کند و با قدرت مدیریت قوی خود سدّی بنا کند که در طول تاریخ بی سابقه بوده است و با این کار عدّه ای مظلوم را نجات دهد.

ویژگی­ها و خصوصیّات رفتاری ذوالقرنین بسیار شبیه به خصوصیّات و ویژگی­های پیامبران است، گویی او نیز پیامبر بوده است.

کلید واژه ها: ذوالقرنین، پیامبر، عبد صالح ، پادشاه.

 

نام و نام خانوادگی:ملیحه آقایی

 

تاریخ دفاع:91/07/06

 

استاد راهنما:سرکارخانم محقّق


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت