05

چکیده

عنوان پژوهش حاضر، جاودانگی انسان و میل به آن از دیدگاه عقل و وحی می‌باشد. هدف از این پژوهش تأکید بر این موضوع است که میل به جاودانگی، فطری و ذاتی انسان است و همه‌ی ادیان در شکل های مختلف بر این مهم اذعان داشته اند.

معرفت و شناخت در این زمینه به ویژه از دید اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به گونه ای که اگر انسان فهمید که حقیقت او یک حقیقت غیر مادی است، این میل جهت طبیعی خودش را پیدا می‌کند و علاقه‌ی انسان متوجه زندگی ابدی خواهد شد.

بدون شک تقسیم زندگی بشری به دو مرحله‌‌ی زندگی ناپایدار این جهانی و زندگی پایدار آن جهانی از جمله آموزه‌های انبیای الهی بوده است، به طوری که اگر جهان باقی و همیشگی که همان عالم آخرت است وجود نداشت، این میل غلط بود و خلقت ما عبث تلقی می‌شد.

پس به برهان قاطع، جاودانگی یکی از مسائل اساسی در اسلام می‌باشد، که با تجرد نفس و بحث معاد ارتباط تنگاتنگی دارد.

در پژوهش حاضر بعد از بررسی اهمیت و ضرورت و علل گرایش به این میل، دیدگاه های متفاوت عقل و وحی با استفاده از منابع و متون تربیتی و روایی، با تأکید بر آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته است.

در آخر نیز ثابت می‌شود که میل به ابدیت یک میل فطری است. نه مذموم است و نه ممدوح، بلکه با رویکردهای مختلف فلسفی و کلامی همراه بوده است که هر یک از فلاسفه‌ی اسلامی استدلال های متفاوتی را پیرامون این موضوع مطرح کرده اند و نهایت همگی بر این مهم اذعان می‌دارند که با فنای بدن، نفس انسان باقی بوده نابود نمی‌شود و به زندگی پایدار خود در سرای جاوید آخرت ادامه خواهد داد.

واژگان کلیدی: نفس، بقا، ابدیت، جاودانگی، بی مرگی، خلود، گرایش‌های فطری.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: فاطمه محمدی عیش آبادی

استاد راهنما: سرکارخانم مدنی

تاریخ دفاع: 96/01/27

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net