23

 

چکیده

موضوع تحقیق نقش اعتقاد به معاد در اخلاق اجتماعی است. هدف تحقیق بررسی نقش اعتقاد به معاد و ایمان به روز جزا در اخلاق و رفتار و کردار افراد جامعه می‌باشد که برای نیل به چنین هدفی بررسی موضوع معاد و معتقدین و منکرین معاد و همچنین اهمیت اخلاق در جوامع و نقش نگرش افراد در رفتارشان دنبال می‌شود.

با توجه به اهمیت اخلاق در جوامع و متخلق شدن افراد به فضایل در اجتماع ضروری است، عواملی که موجب اخلاق ورزی انسان‌ها خواهد شد، کشف شود. در این تحقیق به برخی از این عوامل اشاره‌ی می‌شود اما در این بین نقش سازنده‌ی ایمان به روزی که انسان پس از مرگ در آن برانگیخته می‌شود و به جزای عمل خود می‌رسد، به عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این تحقیق با توجه به نوع، از سنخ تحقیق‌های کاربردی و بنیادی و با در نظر گرفتن جهت‌گیری کلی از سنخ تحقیق‌های (توصیفی- تحلیلی) است، که در پی بررسی موضوع مورد نظر و تحلیل برخی از مسائل مرتبط با موضوع می‌باشد و با توجه به روش و جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای است که از طریق فیش برداری از منابع مورد نظر در کتابخانه صورت گرفته است.

مطالب پژوهش در قالب سه فصل تدوین شده است: در فصل اول به بررسی مسأله معاد و معرفی معتقدین و منکرین این اصل اساسی و همچنین عواملی که مانع یاد معاد در معتقدین به آن است چون دنیا و دنیازدگی، آرزوهای طولانی، غفلت، نداشتن یقین و دلایلی که موجب انکار معاد از سوی منکرین آن می‌شود چون حفظ سلطه، غرائز حیوانی و شهوات، فقدان شرایط تعلیم و تربیت دینی، مشاهده تناقض، جهل و نادانی و همچنین طرح شبهات می‌پردازیم.

در فصل دوم به تعریف اخلاق از دو منظر فردی و اجتماعی پرداخته و با مکاتب اخلاقی آشنا می‌شویم و همچنین به اهمیت اجتماع به عنوان ظرفی برای اخلاق‌مندی بشر پرداخته می‌شود و در پایان به برخی از خلقیات اجتماعی از جمله عفو و گذشت، گرایش به لذت‌های برتر احسان، غیبت و خشم و غضب و ضرورت آنها اشاره‌ای می‌شود و در فصل سوم به بررسی نگرش‌ها و تأثیری که بر کردار و رفتار انسان‌ها می‌گذارد، پرداخته و در پایان نقش نگرش ایمانی بر اعمال انسان‌ها را تبیین می‌کنیم.

از جمع بندی مطالب به دست می‌آید که اجتماع به شدت نیازمند اخلاق است و بدون آن دچار اختلالات فراوانی است.

برای رسیدن به جامعه اخلاقی ملاک‌ها و معیارهای متفاوتی از سوی نظریه پردازان مختلف مطرح شده است اما آنچه نظام اخلاقی اسلام را به عنوان عالی‌ترین نظام معرفی می‌کند، ارائه بهترین ملاک از سوی این نظام است و آن رضای خداوند رحمان می‌باشد که بشر برای خشنودی خدا به عنوان خالق خویش پایبند اخلاق باشد اما این معیار نهایی و عالی است که همه انسانها با سطح معرفت گوناگون نمی‌توانند به آن پایبند باشند و اعتقاد به معاد مسئله‌ای است که تمام افراد بشر با سطح شناخت و معرفت مختلف را می‌تواند اخلاقمند کند در پایان بر تأثیر اعتقاد به معاد بر بخشی از خلقیات اجتماعی همچون انفاق، عدالت اجتماعی، جهاد، آرامش دل و تسکین خاطر، مسئولیت پذیری، تعدیل و کنترل غرائز و هوای نفسانی و همچنین نقش یاد معاد در اقتصاد سالم و رهایی از بی‌خبری و غفلت می‌پردازیم.

واژگان کلیدی تحقیق: معاد، اخلاق اجتماعی، مکاتب اخلاقی، اجتماع، آخرت، انفاق، جهاد، عدالت اجتماعی.

 

 

نام و نام خانوادگی:نفیسه آقازاده ارجمند

تاریخ دفاع: 88/06/23

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت