31

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان آزادی و نقد لیبرالیسم می باشد. محوریت تحقیق در مورد مسأله آزادی است. از آن جایی که بحث آزادی امروزه یکی از جنجال برانگیزترین بحثهای جوامع انسانی است، سعی شده که به این مهم پرداخته شود و در کنار آن، یکی از مکاتب مهم سیاسی و اجتماعی که با عنوان آزادی خواهی در بین جوامع مختلف رواج دارد، بررسی گردد . دامنۀ این تحقیق تا آن جا است که خواننده با مطالعۀ آن با مفهوم آزادی از نظر بعضی از اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی آشنا
می شود . و در ادامۀ آن تعریف صحیح آزادی و دیدگاه اسلام در مورد آزادی به او معرفی می گردد. پرداختن به تعاریف و توضیحاتی پیرامون اقسام آزادی و حدود آن از جمله مباحثی است که در متن تحقیق آورده شده است. معرفی مکتب لیبرالیسم و بیان ارزشهای آن همراه با نقد دقیق و منصفانۀ آن بطور منطقی و مستدل از جمله مطالبی است که در قسمت پایانی این تحقیق آورده شده است . و در آن بیان شده است که : لیبرالیسم به عنوان یک مکتب آزادی خواه به جای اینکه به انسان آزادی ببخشد، او را در دام امیال نفسانی مخرب و سیاستهای سودجویانۀ قدرتمندان ، انداخته است. لیبرالیسم می خواهد اهداف انسانی و بشری را در دنیای فرد و اموری مادی و نفسانی خلاصه کند و هرچه بیشتر، دین و اخلاقیات را از زندگی انسانی حذف نماید.

منابعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، عمدتاً کتب دسته اول از منابع دینی و سیاسی است. و از نظرات اندیشمندان اسلامی و غربی (غیر اسلامی) استفاده شده است.

واژگان کلیدی عبارتند از: آزادی، لیبرالیسم، دموکراسی ، سوسیالیسم

نام و نام خانوادگی: زهرا سادات مزینانی

تاریخ دفاع:89/06/31

استاد راهنما:سرکارخانم اکرم ساقی

سرکار خانم اکرم ساقی

سرکار خانم اکرم ساقی


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net