21

چکیده

عنوان تحقیق حاضر نگاهی اجمالی به برخی فرق و مذاهب اسلامی می باشد.

تحقیق حاضر با هدف معرفی مذاهب و فرق اسلامی مطرح در عصر حاضر به بیان عقاید خاص آنها می پردازد تا به دنبال آن زمینه مطلوبی برای نقد و مقایسه و در نتیجه یافتن فرقه ناجیه فراهم گردد، چون هر نقد مطلوبی پیشاپیش به شناخت درست موضوع نیازمند است و همچنین کوششی است برای آگاهی دادن به نسل جوان وطنمان که همواره در جستجوی هویت فرهنگی خود با استعمار فرهنگی دست به گریبان است.

این تحقیق شامل پنج فصل می باشد که در فصل اول دربرگیرنده مذاهب امامیه، عقاید امامیه و... می باشد. در فصل دوم به تاریخ و فلسفه مذهب شیخیه پرداخته شده است. و فصل سوم شامل تحولات فرقه بابیه و بنیانگذار آن است. و همچنین فصل چهارم درباره فرقه ی بهائیت و نحوه ی پیدایش آن است و در نهایت در فصل پنجم به فرقه ی ضاله ی وهابیت و تاریخچه ی وهابیت و افکار ابن تیمیه پرداخته شده است.

روش تحقیق حاضر بر اساس نوع و هدف تحقیق بنیادی است که به قصد کشف حقایق بیشتر انجام می پذیرد و به اعتبار موضوع از سنخ تحقیقات دینی و وحیانی است. همچنین این تحقیق به اعتبار ماهیت و روش، تاریخی و توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای که با بررسی مدارک و اسناد و منابع به دنبال دست یابی به هدف خود است.

نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از:

1- علت پیدایش این فرقه ها ایجاد تزلزل در اعتقاد به مهدی صاحب الزمانعجل الله تعالی فرجه الشریف که توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایه ریزی شده است.

2- و نخستین فرقه اسلامی شیعه می باشد که در امت اسلامی بوجود آمده است.

2- و مهمترین فرقه هایی که در عصر حاضر در سرنوشت امت اسلام تأثیر دارند، امامیه، شیخیه، بهائیه و وهابیت می باشد.

3- و مهمترین فرقه اهل سنت که امروزه پایتخت جهان اسلام را در تصرف خود دارد فرقه ضاله وهابیت می باشد که در سطح گسترده ای مشغول فعالیت است.

کلید واژه ها:

مهدویت، فرق، مذاهب، اسلامی، اجمالی، شیعه

نام و نام خانوادگی: زبیده هنرمند

تاریخ دفاع:86/06/21

استاد راهنما: سرکارخانم خیاطی

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت