23

عنوان پایان نامه:

بررسی نکات اعتقادی، عبادی و اخلاقی سوره مبارکه مزمل 

 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی نکات اعتقادی، عبادی و اخلاقی سوره مبارکه مزمل می باشد که محقق به روش موضوعی به بررسی آیات این سوره پرداخته است.

در عصر حاضر که غرب اعتقادات و اخلاق را مورد هدف قرار داده است و در پی ارائه الگوهای غیر اخلاقی و تغییر فرهنگ ناب اسلامی است ، پناه بردن به قرآن کریم به عنوان کاملترین و بهترین الگوی زندگی بشر و کتاب انسان ساز، امری است ضروری که این خود ضرورت این پژوهش را مبرهن می سازد.

آیات سوره مزمل در سه محور، اعتقادی،اخلاقی وعبادی قابل بررسی است.در محور اعتقادی مباحثی پیرامون توحید وربوبیت پروردگار برعالم هستی وعلم او به اعمال ورفتار انسان ومباحثی پیرامون نبوت و بر پایی قیامت ودوزخ مطرح است.

در بحث عبادی خداوند سبحان برخی از مسائل عبادی را خطاب به پیا مبر اعظم و همه ی مسلمانان توصیه می نماید.ازجمله این مسائل نماز شب، دعا و راز و نیاز شبانه ،تلاوت وتدبر در قرآن می باشد.

اخلاص،صبر  و شکیبایی و مقاومت و مدارا با مخالفان ،توکل بر خداوند، انفاق های مستحبی و استغفار وتوبه و... از مباحث اخلاقی این سوره می باشد.

روش تحقیق در این پژوهش براساس نگرش از سنخ تحقیقات کاربردی و از جهت راهبردها از نوع تحقیقات توصیفی می باشد و از نظر جمع آوری اطلاعات در گروه تحقیقات کتابخانه ای قرار می گیرد که با استفاده از منابع و متون تفسیری و روایی صورت پذیرفته است.

حاصل سخن اینکه خداوند در این سوره مسلمانان را به چهار دستور مهم اخلاقی که عبارتند از نماز، زکات، انفاق های مستحبی و استغفار امر می فرمایند که این اوامر چهارگانه به انضمام دستور به مسائل عبادی، تلاوت و تدبر در قرآن،نماز شب،دعا ومناجات شبانه مجموعاً یک برنامه کامل خودسازی را تشکیل می دهد که در هر عصر و زمان  تأثیر انکارناپذیری در زندگی مسلمانان داشته و دارد.

کلید واژه ها: سوره مزمل، قیامت، صبر، تلاوت، توکل، اخلاص

 

نام و نام خانوادگی:محبوبه اشباعی

 

تاریخ دفاع:94/10/23

 

استاد راهنما:سرکار خانم هوشیار


نظر ها

رضا
# رضا
پنج شنبه 03 خرداد 1397 03:59 ب.ظ
باسلام و ارادت
به چه طورتی میتوان اصل مقاله رو دریافت کرد؟

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت