23

عنوان پايان نامه :

تجسم اعمال

 

چکیده:

 

هنگام مرگ ،انسان چشم به عالمی می گشاید وبه ادراک حقایقی نائل می شود که چه بسا عمری از آن غفلت داشته است.گویی از خواب سنگین چندین ده ساله بر خاسته و اینک خود را با واقعیات عظیمی روبرو می بیند

 

از جمله حقایق مسلم عالم برزخ که آیات و روایات بر آن دلالت می کند آن است که اعمال خیر و شر انسانها در آنجا به صورت تجسم یافته ظهور پیدا می کند و اموات از وجود آنها بهره مند گشته یا معذب می شوند اعمال انسان در حیات دنیا بر اساس احکام خاص دنیا دارای ماهیت و صورت عینی بخصوص می باشد و همین اعمال در نظام برزخی از ماهیت دیگر عینی یا صورت عینی به خصوص می باشد و همین اعمال در نظام برزخی از ماهیت دیگر عینی یا صورت دیگری برخوردار است

 

.انسان خواه توجه به عالم آخرت و نتیجه اعمال در آن جهان داشته باشد و خواه توجه نداشته باشد هیچ تأثیری در واقعیت ندارد.او محصول پنهان کاریها و همچنین رفتارش را مشاهده کرد. در آخرت و در عالم برزخ انسان عین عمل نیک و بد خود را خواهد دید،نه سزا و پاداش و کیفر آنها را

 

ایمان به اصل تجسم اعمال اثر فوق العاده ای از نظر مسائل تربیتی در انسان می گذارد و او را به نیکیها علاقمند و در برابر زشتیها سخت گیر محتاط و در اموری که نیاز به فداکاری دارد دست و دل باز می کند

 

مسأله تجسم اعمال معنای وسیعتری دارد و به این مطلب نظر دارد که هر انسانی به هر شکل و صورتی که محشور شود،اعمال خوب و بدش را به کیفیتی که اکنون برای ما مجهول است در کنار خود حاضر و مشهود می یابد

 

عمل انسان از قسم اعراض نیست که فانی شود بلکه از سنخ جواهر است. به عبارت دیگر؛در اثر کارکردن مقداری از ماده بدن ما به انرژی تبدیل می شود و از بدن خارج می شود و اگر چیزی نخوریم و جای آن را پر نکنیم بدن ما به تدریج ضعیف می شود زیرا کا ر بدن ما را تراشیده و از بین می برد ،همان نیروها در جهان می مانند و از بین نمی روند،خداوند آنها را در قیامت و برزخ به شکل نعمتها و عذابهایی در آورده و به ما تحویل می شود

 

گذشته از تجسم اعمال،عقاید و افکار و یا روابط نیز در آخرت عینیت پیدا می کنند و روابط مسلکی و مرامی پیروی از خطوط سیاسی و اجتماعی و اعتقادی رهبر،در قیامت تجسم یافته و مانند رشته ای در گردن پیروان افتاده و به سوی سرنوشت ابدی آنها را می کشاند و با رهبر محشور می شوند.

 

 

نام و نام خانوادگي: خديجه نو روزي

               

 

تاريخ دفاع :83/04/23

               

 

استاد راهنما: آقاي رمضاني

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت