23

عنوان پايان نامه :

نقش اعتقاد به معاد در اخلاق اجتماعي

 

چكيده:

هدف تحقیق بررسی نقش اعتقاد به معاد وایمان به روز جزا در اخلاق و رفتار و کردار افراد جامعه می باشد که برای نیل به چنین هدفی بررسی موضوع معاد و معتقدین و منکرین معاد و همچنین اهمیت اخلاق در جوامع و نقش نگرش افراد در رفتارشان دنبال می شود .

 

با توجه به اهمیت اخلاق در جوامع و متخلق شدن افراد به فضائل در اجتماع ضروری است ، عواملی که موجب اخلاق ورزی انسانها خواهد شد کشف شود ، در این تحقیق به برخی از این عوامل اشاره ای می شود اما در این بین نقش سازنده ی ایمان به روزی که انسان پس از مرگ در آن برانگیخته می شود و به جزای عمل خود می رسد ، به عنوان مهم ترین و اثر گذارترین عامل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

این تحقیق با توجه به نوع از سنخ تحقیق های کاربردی و بنیادی و با در نظر گرفتن جهت گیری کلی از سنخ تحقیق های(توصیفی-تحلیلی) است ، که در پی بررسی موضوع مورد نظر و تحلیل برخی از مسائل مرتبط با موضوع می باشد و با توجه به روش و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از طریق فیش برداری از منابع مورد نظر در کتابخانه صورت گرفته است .

 

مطالب پژوهش در قالب سه فصل تدوین شده است :

 در فصلاول : به بررسی مسأله معاد و معرفی معتقدین و منکرین این اصل اساسی و همچنین عواملی که مانع یاد معاد در معتقدین به آن است چون دنیا و دنیا زدگی ، آرزوهای طولانی ،غفلت ، نداشتن یقین و دلایلی که موجب انکار معاد از سوی منکرین آن می شود چون حفظ سلطه ،غرائز حیوانی و شهوات ،فقدان شرایط تعلیم و تربیت دینی ،مشاهده تناقض ،جهل ونادانی و همچنین طرح شبهات می پردازیم.

 

در فصل دوم به تعریف اخلاق از دو منظر فردی و اجتماعی پرداخته و با مکاتب اخلاقی آشنا می شویم و همچنین به اهمیت اجتماع به عنوان ظرفی برای اخلاقمندی بشرپداخته می شود و در پایان به برخی از خلقیات اجتماعی از جمله عفو و گذشت ،گرایش به لذت های برتر احسان ،غیبت و خشم و غضب و ضرورت آنها اشاره ای می شود.

 

در فصل سوم : به بررسی نگرش ها و تأثیری که بر کردار و رفتار انسان ها می گذارد پرداخته نقش و در پایان نقش نگرش ایمانی ب اعمال انسان ها را تبیین می کنیم .

 

از جمع بندی مطالب به دست می آید که اجتماع به شدت نیازمند اخلاق است و بدون آن دچار اختلالات فراوانی است .

 

برای رسیدن به جامعه اخلاقی ملاک ها و معیارهای متفاوتی از سوی نظریه پردازان مختلف مطرح شده است اما آنچه نظام اخلاقی اسلام را به عنوان عالی ترین نظام معرفی می کند ، ارائه بهترین ملاک از سوی این نظام است و آن رضای خداوند رحمان می باشد که بشر برای خوشنودی خدا به عنوان خالق خویش پایبند اخلاق باشد اما این معیار نهایی و عالی است که همه انسانها با سطح معرفت گوناگون نمی توانند به آن پایبند باشند و اعتقاد به معاد مسئله ای است که تمام افاد بشر با سطح شناخت و معرفت مختلف را می تواند اخلاقمند کند .

 

در پایان بر تأثیر اعتقاد به معاد بر بخشی از خلقیات اجتماعی همچون انفاق، عدالت اجتماعی ، جهاد، آرامش دل و تسکین خاطر،مسئولیت پذیری ،تعدیل و کنترل غرائز و هوای نفسانی و همچنین نقش یاد معاد در اقتصاد سالم و رهایی از بی خبری و غفلت می پردازیم .

 

واژگان کلیدی : معاد، اخلاق اجتماعی ، مکاتب اخلاقی ،اجتماع ، آخرت ،انفاق، جهاد ،عدالت اجتماعی .

 

 

نام و نام خانوادگي: نفيسه آقازاده ارجمند

 

تاريخ دفاع :88/06/23

 

استاد راهنما: خانم فاطمه علمي راد

 

               

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت