02

عنوان پايان نامه :

حيات برزخي

 

چكيده:

در فصل اول به عوالم زندگی انسان که عبا رتند از عالم ذر ،نطفه ،دنیا ،برزخ و اخرت به طور اجمالی اشاره شده است سپس به علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ می پر دا زم در فصل دوم با معنای کلمه برزخ از نظر لغت و اصطلاح از دید گاه نهج البلا غه همچنین از فلسفه برزخ اثبات برزخ از دو طریق عقل و احساس و ایات الاهی آ شنا شده و به پنج ایه قران با توجه به روا یات ضرورت وجود برزخ ، برزخ از نظر ملل و نحل که شامل ادیان زر تشتی ،یهو دی ،مصری ، بو دایی ،اقوام با ستانی ،فلا سفه و حکما می شود می پر دازیم در فصل چهارم به حوادث شب اول قبر و اینکه حیات قبر یعنی چه و پا سخ فلسفی حیات قبر ،قبر خاکی یا بر زخی ،سوال در فبر اشاره نمو دم سپس به تعدادی از شبهات عالم برزخ اشاره می نمایم در فصل پنجم به تجرد روح از نظر قرآ ن ،ادله کسانی که به استقلال روح و دلایل کسانی که بر عدم استقلال ارواح معتقدند می پردازیم.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: فاطمه لطفي

               

 

تاريخ دفاع :89/08/02

 

 

استاد راهنما: آقاي واعظ مو سوي

 

 

               

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net