20

عنوان پايان نامه :

 

عقل گرايي در اسلام و مسيحيت 

چكيده:

 

از جمله اهداف اساسي محقق،نشان دادن عقل پذير بودن اصول مسلم اسلام و عقل ستيزي بودن اصول مسلم مسيحيت است .

ديگر اين كه درصدد آن است تا برجستگي هاي افتخارانگيز دين آسماني اسلام را آشكار سازد و اشكالات وارده بر دين عقل ستيز مسيحيت را مبرز ساخته و متقابلاً مبرا بودن اسلام را از اين گونه نقصها نشان دهد.

اين رساله شامل : چهار بخش به همراه چندين فصل مي باشد و به صورت زير ركيب يافته است .
بخش اول در چهار فصل به تعريف ايمان ، عقل،ايمان گرايي و عقل گرايي مي پردازد. 
بخش دوم : در چهار فصل به بررسي نسبت اصول عقايد اسلامي،قرآن ، احاديث و متكلمين اسلامي با عقلانيت مي پردازد .
بخش سوم : در چهار فصل متضمن بررسي رابطه ي اصول اعتقادي مسيحيت ، عهد جديد،آراي آباي كليسا و متألهين مسيحي با عقلانيت است .
در بخش نهايي (چهارم) به وجوه اشتراك و افتراق دو دين اسلام و مسيحيت پرداخته و بدين وسيله برجستگي هاي اسلام و مشكلات بنيادي مسيحيت نشان داده مي شود .

در اين رساله سعي شده تا از منابع معتبر و در دسترس مسيحيت در مسائل مربوط به آن دين استفاده شود و اين روش در مورد مسائل مطرح شده در دين اسلام نيز به كار گرفته شود .

آنها نتيجه و حاصل اين تحقيق است اثبات اين امر مي باشد كه اصول اعتقادات اسلامي نه تنها با عقل قابل درك و تصديق است كه يك مسلمان تنها بايد با عقل خود به اين اصول ايمان آورد .
اما اصول اعتقادي مسيحيت نه تنها عقل پذير نيست كه عقل ستيز نيز مي باشد . يك مسيحي بايد با تسليمي و دلدادگي (نه فهم و درك عقلي ) آنها را بپذيرد .

اسلام،قرآن،ائمه ي معصومين عليه السلام و متكلمين اسلامي همواره به عنصر عقل در كسب معرفت تأكيد ورزيده اند كه اين خود نشانگر عقل پذيري دين اسلام و اصول اعتقادي آن است .

اما در مسيحيت همواره عهد جديد،آباي كليسا،متكلمين مسيحيت و... با عقل و عنصر عقل ورزي مخالفت ورزيده و آن را در زمينه ي شناخت بي فايده مي دانند . مي توان گفت علت اين عقل ستيزي نيز در اصول اعتقادي آنها است . يعني مسيحيت ،ملاك دلپسند بودن آموزه ها را براي پنهان سختن عقل ستيزي در اصول اعتقادي خود برگزيده است .

واژگان كليدي : عقل گرايي ،ايمان گرايي ، اسلام،مسيحيت ،كلام اسلامي ،الهيات مسيحي .
 

 

نام و نام خانوادگي :مليحه عليزاده 

تاريخ دفاع :86/10/20

استاد راهنما: آقاي سيد حسن حسيني 

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت