07

عنوان پايان نامه :

ترجمه كتاب مفاهيم فرهنگي

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی امروز در دنیای اسلام، لزوم عرضه ی نظرات اسلام راجع به مفاهیم فرهنگی مشترک در فرهنگهای مختلف، برای شناساندن بهتر اسلام به جوامع غیر مسلمان و نیز جلوگیری از عرضه ی تصویری نادرست و زشت اسلام به وسیله ی مغرضین و دشمنان اسلام است.

 

مقصود از مفاهیم فرهنگی در این کتاب، ارزشهایی هستند که ریشه در جان انسان دارند و اصطلاحاً فطری هستند و اسلام، خواهان تشکیل و پی ریزی جامعه ی انسانی بر اساس این ارزشها است؛

 

برخی از این مفاهیم که در قرآن از آنها نام برده شده است عبارتند از:

خیرخواهی، حق پذیری، نوع دوستی، عدالت خواهی و...

 

یکی از تواناییهایی که خداوند به انسان عطا کرده، توانایی بیان مقاصدش بوسیله ی واژگان و نیز دریافت مقاصد دیگران به همین وسیله است که از آن تعبیر به گفتگو می شود. قرآن، اولین و بهترین روش برای عرضه و دریافت حقیقت را، خوب شنیدن و خوب بیان کردن و به عبارت دیگر، گفتگو می داند.

 

شکی نیست که برای ورود در هر مسأله ای نیاز به پیش فرضهایی است، تعریفی که اسلام از مفاهیم فرهنگی عرضه می کند نیز ا زاین اصل مستثنی نیست؛

 

 پیش فرضهایی که در قرآن برای نوع نگاه به مفاهیم فرهنگی، عرضه شده عبارتند از:

 

ارزشمند بودن انسان در نظر خداوند، شدنی بودن انسان به این معنا که برخلاف سایر موجودات که از بدو تولد تا لحظه ی مرگ یک سیر زندگی کاملاً مشخص و قابل پیش بینی دارند، انسان می تواند با استفاده از قدرت انتخاب و آزادی با تحقق ارزشهایی که منظور نظر قرآن است.

به مقام جانشینی خداوند، بالا رود و نیز می تواند با سوء استفاده از این قدرت تا درجه ی دشمنی خداوند، پایین رود. دارای گرایش فطری به عدالت، حق پذیری، نوع دوستی و ... نیز از جمله ی پیش فرضهای قرآن نسبت به انسان است.

یکی از مفاهیم فرهنگی مورد نظر قرآن، آزادی است؛ قرآن آزادی را موجب تکریم و احترام انسان می داند. منشأ آزادی عقل است که با تمییز دادن بین درست و نادرست، و حق و باطل و زشت و زیبا، موجبات امکان انتخاب را برای انسان فراهم می کند.

 

آزادی مورد نظر در قرآن در چهار محور مطرح می شود:

 

جمود عقلی و آزادی، قدرت و آزادی ،میراث جامعه و آزادی و آزادی فردی.

 

یکی دیگر از مفاهیم فرهنگی، دوستی است. قرآن خاستگاه دوستی را در فطرت انسان می داند و به رشد و تقویت آن تشویق می کند و سرکوبی و نادیده گرفتن این احساس را در انسان موجب زیانهای فراوان و غیر قابل جبرانی می داند.

 

از نظر قرآن بالاترین نوع دوستی، دوستی خدا و انسان است و بعد از آن، دوستی مؤمنین نسبت به یکدیگر سپس دوستی مؤمنین نسبت به نوع انسان و در مرحله ی بعد نسبت به همه ی موجودات.

 

از جمله ی مفاهیم فرهنگی که در قرآن به آن اشاره شده است، هنر و زیبایی است؛ در قرآن، خداوند دوستدار زیبایی و رأس تمام هنرمندان معرفی شده که با خلق زیبایی ،هنر خود را متجلّی کرده است، قرآن مؤمنین را به حفظ و رشد احساس زیبایی دوستی دعوت می کند و نیز آن را برای انسان امری فطری می داند. قرآن هنر را بهترین ابزار برای تبلیغ دین و نفوذ آن در روح آدمیان می داند.

 

یکی دیگر از مفاهیم فرهنگی مورد نظر اسلام رحمت (بخشش) است؛ قرآن رحمت را یکی از صفات خداوند و پیشتر و بیشتر از عدالت، منشاء افعال او نسبت به مخلوقات، می داند. قرآن رحمت را یکی از حالات و صفات فطری در انسان، معرفی می کند و نبود آن را در جامعه موجب ایجاد خسارات زیاد و جبران ناپذیری در جامعه می داند. آمارها نشان می دهد در دوران معاصر به علت کمبود رحم و مروّت در جوامع، فجایع و جنایات زیادی اتفاق افتاده است.

 

مفهوم فرهنگی دیگری که قرآن از آن نام می برد، باور علمی است؛ قرآن اتکا و توسل به باور علمی را در امور مختلف، مخصوصاً خداشناسی، موجب دوری از افکار سست و بی پایه و شناخت عمیق خداوند می داند و نهادینه شدن آن را در جامعه باعث رشد و پیشرفت می داند و نسبت به آن تشویق می کند، همچنین قرآن به خردورزی و باور علمی به عنوان دو راه مناسب برای رسیدن به ایمان ناب، دعوت می کند.

 

 

نام و نام خانوادگي: ربابه خالقي

 

تاريخ دفاع :84/08/07

 

استاد راهنما: اقاي جلالي

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت