05

چکیده

موضوع پژوهش حاضر صفات و ویژگی های تربیتی مبلغان از منظر قرآن است.

تبلیغ از مسائل اساسی حیات اجتماعی است و جایگاهی مهم در دین مبین اسلام دارد و از وظایف مهم و مقدس انبیاء و مبلغان - که ادامه دهنده راه انبیای الهی هستند- می باشد و برای این رسالت و وظیفه مهم مبلغان باید واجد صفات و ویژگی هایی همچون پیامبران باشند از این رو ضروری است به بررسی صفات و ویژگی های تربیتی مبلغان با توجه به آیات نورانی قرآن کریم پرداخته شود تا در جهت بهبود وضعیت و روند تبلیغ دین موثر واقع گردد.

صفات شناختی دربرگیرنده صفاتی است که نشان دهنده بصیرت و معرفت فرد می باشد و شامل معرفت به خدا و اهل بیت ‰ و شناخت زمان و.. می باشد.

صفات دیگری که از آن یاد می شود صفات عاطفی است که حاکی از آرامش فرد و استمرار حرکتش در مسیر راه است و صفاتی همچون تواضع و ایمان و توکل و... را در بر می گیرد. صفاتی که در رفتار شخص بروز و ظهور دارد صفات رفتاری می باشد که نشان از معرفت و شناخت او می باشد و شامل شجاعت ، ساده زیستی و نرم خویی و... است.

روش تحقیق در این پژوهش براساس نگرش ها از سنخ تحقیقات کاربردی می باشد و به اعتبار ماهیت و روش، در گرو تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و از نظر راهکارهای اجرائی از نوع تحقیقات کتاب خانه ای می باشد که با استفاده از منابع قرآنی و روایی و تربیتی به موضوع پرداخته شده است.

در نتیجه مبلغ واقعی کسی است که در سه زمینه شناختی، عاطفی و رفتاری به سطحی از رضایتمندی رسیده است که می تواند راهنمای مردم در رسیدن به سوی آرمان ها و ارزش های الهی باشد.

کلیدواژه ها: صفات، ویژگی، تربیتی، شناختی، رفتاری و عاطفی.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: عاطفه ندیمی

استاد راهنما: سرکارخانم هوشیار

تاریخ دفاع: 95/08/06

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت