05

چکیده

موضوع این رساله تأثیر آیات قرآن و احادیث در اشعار حافظ است که با هدف آشنایی با میزان تأثیر پذیری حافظ از آیات و روایات صورت گرفته است. حافظ شیرازی ملقب به لسان الغیب از شعرای مشهور ایران است. وی حافظ قرآن و شاعر برجسته ای است که اشعار خود را با بهره گیری از قرآن و رویات سروده است.

حافظ در حوزه اخلاق و احکام به مفاهیمی چون رمضان، روزه، شب قدر، عید فطر، حج و... اشاره دارد.

در اشعار حافظ اثر سوره هایی از قرآن به چشم می خورد که از جمله آنها سوره قدر، سوره های فلق، ناس و... می باشند.

در حوزه ی اصول دین از مفاهیم قرآنی همچون توحید، صفات خداوند، عالم ذر، عدل الهی و نبوت، زندگی انبیاء و معاد بهره جسته است.

تأثیر احادیث نیز در اشعار حافظ در موضوعاتی از قبیل خداوند، آفرینش آدم، بی نیازی خداوند از اطاعت بنده، تقدیر الهی، پیامبر و اهل بیت ایشان، اعمال انسان، دعا، حضور قلب در نماز و... قابل توجه است.

روش پژوهش در این رساله از سنخ تحقیقات کاربردی و توصیفی و از جهت راه کار های اجرایی از نوع تحقیقات کتابخانه ای است

حاصل سخن اینکه آیات و روایات فراوانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم مؤثر بر اشعار حافظ بوده و ایشان با استفاده از هنر زیبای شعر، این آیات وروایات را در ذهن خواننده ترسیم می کند.

واژگان کلیدی تحقیق: حج، نبوت، حدیث، دیوان حافظ.

نام و نام خانوادگی پژوهشگر: شیرین جهانفر

استاد راهنما: سرکارخانم خیاطی

تاریخ دفاع: 95/07/10

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت