20

عنوان پایان نامه:

 بررسی روش های قرآن برای تذکر دادن به انسانها در پرتو سوره طه

 

چکیده:

پژوهش حاضر به «بررسی روش های قرآن برای تذکر دادن به انسانها در پرتو سوره طه»پرداخته است، از آنجا که قرآن کریم بهترین منبع برای تربیت انسان و رسیدن به کمال و سعادت او می باشد تدبر در آیات نورانی قرآن امری ضروری است.

قرآن از روشهایی برای تذکر دادن به انسانها استفاده نموده است اولین و مهمترین روش در تذکر به انسانها در سوره طه، روش داستان سرایی و قصه گویی است که یکی از این داستانها، داستان حضرت موسی†است.

روش دوم یادآوری پیامدهای غفلت ورویگردانی از یاد خدا می باشد. در این روش خداوند  سبحان در داستان حضرت آدم †و دشمنی ابلیس این نکته را متذکر می شود که سعادت و شقاوت آدمی مشروط به پیروی از خداوند و اعراض از شیطان می باشد و پیامد رویگردانی از یاد خدا در زندگی انسان، هبوط حضرت آدم وحواء‰از بهشت و خوبیها و زندگی سخت در دنیا          می باشد.

روش سوم روش یادآوری قیامت می باشد، در این روش ابتدا چگونگی برپایی قیامت و حوادثی که در آن روز اتفاق می افتد را یادآوری می نماید و بعد به بیان سرنوشت انسانها در روز قیامت می پردازد.

حاصل سخن اینکه قرآن کتاب هدایت و تذکری از جانب خداوند سبحان است از این رو به تمام ابعاد وجودی انسان توجه دارد و برای رسیدن انسان به کمال و قرب الهی، روش های متعددی را در هدایت و تذکر انسانها به کار گرفته است.

روش تحقیق در این پژوهش براساس نگرش ها، از سنخ تحقیقات کاربردی می باشد و براساس راهبردها در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و از لحاظ راهکارهای اجرایی و جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات کتابخانه ای است که با مراجعه به منابع و متون قرآنی تدوین گشته است.

واژگان کلیدی تحقیق: روش، تذکر، تذکره، غفلت، اعراض، عبرت، خشیت

 

نام و نام خانوادگی:فتانه شیروانی سعادت آباد

 

تاریخ دفاع:94/08/20

 

استاد راهنما:سرکار خانم هوشیار

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت