19

عنوان پایان نامه:

معاشرت زنان و مردان از دیدگاه اسلام

 

چکیده:

عنوان پژوهش حاضر نگاهی اجمالی به «معاشرت زنان و مردان از دیدگاه اسلام» می باشد که با هدف تبیین حدود و  آداب صحیح معاشرت زنان و مردان در اسلام و نیز آشنایی با زمینه ها و پیامدهای آسیب زای معاشرت ناصحیح و در نهایت پیشگیری یا کاهش فساد در خانواده و در اجتماع صورت گرفته است.

با توجه به اینکه افراد جامعه ی انسانی برای ادامه ی حیات خود نیازمند معاشرت با یکدیگرند، دین مبین اسلام به منظور پیشگیری از آسیب ها و خطرات احتمالی، چگونگی ارتباط شرعی و جایز بین محارم و غیر محارم را به خوبی تبیین نموده است.

معاشرت در لغت مصاحبت و همراهی و در اصطلاح هر گونه نشست و برخاست و اختلاط مردان و زنان در خانواده یا اجتماع است.

مقصود از محارم، افرادی است که سبباً یا نسباً محرم فرد محسوب می شوند و مقصود از غیر محارم چه غیر محارم در خانواده و چه در اجتماع می باشد.

از دیدگاه اسلام معاشرت و ارتباط بین زنان و مردان در چهار حوزه ی نگاه، پوشش، سخن گفتن و تماس بدنی حد و مرزهایی دارد، رعایت این حدود موجب حفظ سلامت جامعه، تکریم مقام زن و... می‌باشد و عدم رعایت آن پیامدهایی از قبیل تضعیف بنیان خانواده، فساد اجتماعی، افزایش طلاق و... را به دنبال دارد.

حاصل سخن اینکه، با توجّه به جایگاه حدود شرعی معاشرت، رعایت این حدود همان اندازه که در جامعه ضرورت دارد در محیط های خانوادگی هم مهم و ضروری است.

این پژوهش براساس نگرش از سنخ توسعه ای و به اعتبار راهبردها، از جمله تحقیقات توصیفی است و براساس راهکارهای اجرایی در گروه تحقیقات کتابخانه ای قرار می گیرد.

کلید واژگان تحقیق: معاشرت(عاشره)، زن، مرد، حیا، نظر(نگاه)

 

نام و نام خانوادگی:آرزو صالحی

 

تاریخ دفاع:94/08/19

 

استاد راهنما:سرکار خانم خیاطی

 

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت