03

عنوان پایان نامه:

راه های تقرب به خداوند در قرآن و سنت

 

چکیده:

عنوان اين پژوهش راه هاي تقرب به خداوند در قرآن و سنت مي باشد. منظور از تقرب، نزديكي و مراد از تقرب به خداوند احساس نزديكي به خداوند بلند مرتبه و كسب مدارج الهي و معنوي مي باشد. در اين تحقيق وسايل نزديكي به خداوند كه در قرآن و روايات معصومين(عليهم السلام) معرفي گرديده اند، بيان خواهد گرديد. ضرورت گردآوري اين موضوع، به فطرت كمال جوي انسان و نياز معنوي او بر مي گردد. از جمله اهداف اين پژوهش مي توان به ايجاد انس با خدا و هدفمند شدن اعمال انسان اشاره كرد كه از طريق روش بنيادي، توصيفي و كتابخانه اي انجام خواهد پذيرفت.

در فصل يك به معناي تقرب، مراتب و راه هاي كلي كسب آن پرداخته مي شود. در فصل دو عناويني با نام هاي ياد و ذكر خداوند، دعا، پيشي گرفتن در ايمان، پاكسازي نيت، نماز، سجده، انتظار، خوف از خدا، تولي و تبري، اصلاح بين مردم، ترك گناه، سخاوت، تواضع، حق گويي و حسن خلق به عنوان راه هاي تقرب خداوند مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در فصل سه به آثار هر يك از وسايلي كه در فصل دو بيان شده است، پرداخته خواهد شد اين آثار عبارتند از بخشش فراوان خداوند، افزايش بركت در خانه، بهره مندي از خير دنيا و آخرت، خودسازي و شخصيت سازي، رستگاري پيدايش تشكيلات اجتماعي، آرامش دل، تواضع، نائل شدن به پاداش جهاد. نتيجه كلي حاصل از اين سه فصل اين است كه تقرب الهي درسايه عبادات فردي و اجتماعي انسان را به بالاترين درجه ي كمال مي رساند.

كليد واژه ها: راه، تقرب، خداوند و ذكر

نام و نام خانوادگی:طیبه حسینی شریف

 

تاریخ دفاع:94/10/03

 

استاد راهنما:سرکار خانم رقيه سيه چهره

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت