29

عنوان پایان نامه:

از کفران نعمت تا کفر 

 

چکیده:

موضوع تحقيق حاضر«بررسي نعمت هايي است كه كفران آن به كفر در مقابل ايمان» مي انجامد.

که با هدف شناسايي مصاديق برخي نعمت هايي كه در قرآن به آن اشاره شده و پرهيز از اموري كه سبب كفران نعمت مي شود و نهادينه ساختن روحيه ي شكرگزاري از نعمت هاي خداوند صورت پذیرفته است. كفران نعمت يكي از گناهان كبيره است و در قرآن و روايات براي گناهان كبيره وعده ي عذاب و آتش داده شده است.

كفران نعمت در آيات و روايات مورد نكوهش واقع شده است و كفران نعمت گاهي به زبان، گاهي به حسب حال و گاه با اعضا و جوارح صورت مي پذيرد. برخي ريشه هاي كفران نعمت عبارتند از: داشتن آرزوهاي دور و دراز، غفلت، جهل، بي توفيقي، دانستن نعمت ها از خودمان، دوستي با افراد ناسپاس.

كفران نعمت به پيامدهايي همچون زوال نعمت، عذاب، مجازات زود رس، فقر، گرسنگي و كفر منتهي مي شود.

از مهمترين و بالاترين نعمت ها، نعمت ولايت است و اسلام پنج ركن دارد كه مهمترين آنها ولايت است و حق ولايت يعني نصرت و محبت و اطاعت ايشان و منكرش مانند ناصبي ها از دين اسلام قطعا بيرون و از هر نجس نجس تر است. انكار حق ولايت و دشمني با ايشان موجب كفر قطعي است. نتيجه حاصل از اين تحقيق اين كه كفران نعمت يكي از گناهان كبيره است كه نهايتا به كفر مي انجامد. اين تحقيق از نوع تحقيقات بنيادي- كاربردي است و در روش جمع آوري مطالب كتابخانه اي و براساس نوع پژوهش تحليلي- توصيفي است.

كليد واژه ها: كفران نعمت، كفر

 

نام و نام خانوادگی:الهام صابری شکیب

 

تاریخ دفاع:92/08/29

 

استاد راهنما:سرکار خانم علمی راد


 


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net