01
مقاله: روش های مخالفت کافران با انبیاء الهی و سنت های الهی نسبت به اقوام سرکش پژوهشگر: فائزه رستگار مقدم
01
عنوان مقاله: صفات و ویژگی های مبلغان از منظر قرآن پژوهشگر: عاطفه ندیمی
01
عنوان مقاله: تأثیر آیات قرآن و احادیث در اشعار حافظ پژوهشگر: شیرین جهانفر
01
عنوان مقاله: نعمت در نهج البلاغه پژوهشگر: مهری کرمی
20
روش شناسی تربیت در قرآن  محقق: رحیمه گری زاده
Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net