تحقیقات پژوهشی


در این قسمت عناوین تحقیقات پژوهشی موجود در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها به تفکیک موضوع و با نام محقق موجود می باشد. طلاب عزیز جهت استفاده از این تحقیقات می توانند به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

14
عنوان
محقق
زمان
*تقریر برهان صدیقین از منظر متفکران اسلامی
زهرا فرخاری
بهار92
*بررسی تطبیقی برهان صدیقین با برهان امکان وجوب
سکینه ساروزه رستمی
91
*بررسی برهان فطرت از دیدگاه شهید مطهری
مریم ساروزه رستمی
بهار92
*کارکرد گزاره های دینی از دیدگاه بریث ویث  فتانه شیروانی
پاییز90
*اثبات خدا از طریق برهان اخلاقی
فاطمه شیردل
بهار92
*بررسی تطبیقی برهان صدیقین با برهان وجودی آنسلم
مریم اخوان
بهار92
*اثبات وجود خدا 
حانیه سادات حق شناس-سمانه غشلاقی
زمستان87
*تحقیق مسائل جدید کلامی
آمنه کبیری نژاد
 
*کلام
الهه تیشه وری
تابستان95
*پرسش و پاسخ سوالات کلامی
فهیمه یارمحمدی
تابستان95
*مدرنیته دینی و دین مدرنیته
مهناز قادری
بهار95
*جبر و اختیار در کلام جدید
زهرا قاضی زاده
بهار95
*مکاشفه
اکرم رباط جزی
بهار95
*حیات برزخی از منظر حکمت متعالیه قرآن و سنت
   
*کثرت گرایی دینی
الهه تیشه وری
بهار93
*وحی و تجربه دینی
وجیهه حیدری
بهار94
*گذری بر براهین اثبات خداشناسی
ملیحه رضایی
زمستان87
     
     
     
     
     
     

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت