تحقیقات پژوهشی


در این قسمت عناوین تحقیقات پژوهشی موجود در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها به تفکیک موضوع و با نام محقق موجود می باشد. طلاب عزیز جهت استفاده از این تحقیقات می توانند به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

13
عنوان
محقق
 زمان
*بررسی ارتباط شر و صفات خدا 
محبوبه کامیاب
 بهار92
*امر به معروف و نهی از منکر
فاطمه زهرا ساروزه رستمی
پاییز93
*بررسی اصول اخلاق اسلامی در صحیفه سجادیه
زهرا رمضانی مقدم
 
*انتظار بشر از دین
زهرا سادات فاضلی
بهار92
*ولایت در قرآن کریم
مریم صراف زاده
تابستان92
*اصلاح الگوی مصرف و نقش خانواده در آن
سمیه حسین پور
پاییز88
*درآمدی بر پندهای قرآنی در اصلاح الگوی مصرف فاطمه درویش
پاییز88
*قبر و قیامت
مینا امروزی
آذر88
*معاد جسمانی
سمانه غشلاقی
آذر88
*لذت های معنوی بهشت تکتم اکبری زمستان88
*صمیمیت در زوجین
سیده ناهید محمدی
زمستان92
*حسن عاقبت و سوء عاقبت
زهرا امجدی
زمستان88
*معاد 
سمیه محبیان
بهار92
*علم و دین زهره خاکی
بهار87
*چرا شیعه شدم حانیه سادات حق شناس
بهار87
*مدیریت اقتصادی در خانواده از دیدگاه اسلام
زینب عرفانیان 
پاییز89
*تعلیم و تربیت کودکان از دیدگاه اسلام
سیده راضیه جعفری دوغائی
 
*اندرزها و پندهای قرآنی در اصلاح الگوی مصرف
فاطمه حاجی حسینی
سال91
*برزخ و حیات برزخی
سمیه حاجی زاده- ملیحه رضایی
پاییز87
*اصلاح الگوی مصرف و جایگاه آن در تعالیم اسلامی
اکرم باخرد
پاییز88
*سلامت روان در قرآن
الهام احمدی
بهار89
*تربیت کودک در اسلام
مریم صراف زاده
زمستان92
*جاذبه و دافعه علیعلیه السلام 
سیده ناهید محمدی
تابستان90
*مسئله حجاب 
طلاب پایه دوم کانون قرآن
بهار90
*تغذیه در اسلام
عصمت قربانیان
 
*تجسم اعمال
زهرا رمضانی
 
*منشأ دین
محدثه کریم پور-معصومه احدی
بهار87
*علم و دین 
زهره خاکی
بهار87
*معاد 
سمیه محبیان
بهار91
*مدیریت اقتصادی در خانواده از دیدگاه اسلام
زینب عرفانیان
پاییز89
*چرا شیعه شدم؟
حانیه سادات حق شناس
بهار87
*صمیمیت بین زوجین در اسلام 
سیده ناهید محمدی
زمستان92
*پژوهشی در عوامل رکود طب اسلامی 
فاطمه درویش
بهار89
*موانع نهضت جنبش نرم افزاری و تولید علم
طاهره شیردلی
 
*زنا
یکی از محققین واحد پژوهش
 
*خاتمیت از دیدگاه شهید مطهری
مژگان خوش طبع
بهار۹۲
*نقش دین در افزایش صبر
محدثه سادات فاضلی
اردیبهشت95
*اسرار نماز
فریبا سیاسر
سال۹۴
*نقد و بررسی نظریه های اصلاحات
رقیه نوروزی
94-95
*قضا و قدر
فاطمه مقرب الهی بهار86
*ارث زن در اسلام
زهره زارع مقدم
بهار۸۹
*جاهلیت
سمانه ناطقی
زمستان۸۸
*دین و سیاست
فاطمه ساقی
پاییز90
*وظایف بازماندگان میت از منظر اسلام
سمانه عزتی
زمستان92
*مدیریت تفکروتقوای فکر در کلام مولای متقیان حضرت علیعلیه السلام
راضیه ملک سنو
بهار86
*رابطه ی دین و سیاست در اسلام
زهرا خباز بجستانی
پاییز90
*تعدد زوجات
ملیحه رضایی
بهار86
*لقمه ی حرام
سمیه گلزاری
تابستان۸۸
*ارتباط علم خداوند در سعادت و شقاوت انسان
منصوره موسوی
بهار۹۴
*تعارض علم و دین
سوده سادات مطلبی
بهار۹۴
*عالم برزخ
سیده محدثه موسوی
زمستان۹۲
*سوال های برزخ 
فاطمه رضوی حیدری
زمستان۸۸
*پست مدرنیسم و پیامدهای آن
فاطمه امانی
بهار۹۵
*ولایتی های بی ولایت(انجمن حجتیه)
جمیله شمشادی
بهار۸۷
*گذری کوتاه بر مساپل شفاعت
مینا امروزی
بهار۸۷
*طلبه و راهکارهای علکی و عملی در تبلیغ دین
فاطمه شقایی
زمستان89
*پژوهشی در عالم ذر بر اساس آیه ۱۷۲ اعراف
فاطمه درویسی
زمستان۹۰
*رضوان الهی
ملیحه محمدیان خراسانی
زمستان۸۶
*معاد جسمانی
زهرا رمضانی مقدم
 
*جهنم در آیات و روایات 
سوده سادات مطلبی
زمستان92
*حقوق والدین از دیدگاه آیات و روایات
ملیحه باقرزاده
بهار۸۵
*آیات الله در کلام اولیاءالله 
از محققین واحد پژوهش
 
*آثار زیان بار موسیقی
بی بی نیره رضایی بهار۸۹
*معاد جسمانی 
سمیه محبیان نسب
آذر88
*دین و عرصه ی جامعه
فاطمه زهرا ساروزه رستمی 
آذر۹۰
*اصلاح الگوی مصرف در قرآن و روایات
سیده فاطمه خدیوپور
پاییز88
*عوامل ترک نماز در میان جوانان و نوجوانان
صغری قربان پور
*راه های تشویق جوانان به نماز
  بهار۸۵
*اشتغال زنان و آثار و پیامدهای آن از دیدگاه اسلام
ملیحه باقرزاده جعفری خراسانی
پاییز89
*دریچه ای روشن به تاریکی افکار پیرامون مسائل زنان
راضیه ملک سنو- مرضیه روایتی
آذر82
*عواقب زندگی اجتماعی منهای دین
شهربانو عباسی
بهار۹۴
*سیمای دنیا در سبک زندگی اسلامی
سمانه محمدی
سال۹۲
*تهاجم فرهنگی
اکرم افضلی
بهار۸۹
*قضا و قدر 
جمیله شمشادی-سمانه ناطقی
پاییز۸۷
*آسیب شناسی معنویت در حوزه علمیه
فاطمه طلائی زاده
بهار۸۹
*عقل گرایی دینی 
آرزو صالحی
بهار92
*زکات
ملیحه احسانی نسب
بهار۸۹
*عذاب های جسمانی دوزخیان
حانیه سادات حق شناس
زمستان۸۷
*تفاوت های دنیا و آخرت
سمیه حاجی زاده
زمستان۸۸
*علم الهی
فاطمه علمی راد
بهار۸۶
*پست مدرنیسم
سیده زهرا دشتی
بهار92
*تربیت در اسلام
زهرا ذوقی دربند
بهار۸۹
*عدل الهی
ناهید عبدی- فاطمه رستمی
پاییز87
     

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت