25
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع  خانم فاطمه حسینی رزمگاهی روز پنج شنبه مورخ 94/9/26 از ساعت 7/30 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام ا...

[خواندن ادامه خبر...]

24
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع  خانم زهره زارع زاده روز چهارشنبه مورخ 25/9/94 از ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله...

[خواندن ادامه خبر...]

18
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع  خانم ها  فتانه شیروانی و صفیه حسن زاده روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 از ساعت 10 در واحد پژوهش مدرسه علم...

[خواندن ادامه خبر...]

18
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع  خانم ها  آرزو صالحی و سیده زهرا فاضلی روز سه شنبه مورخ 94/8/19 از ساعت 7 الی 9/15 در واحد پژوهش مدر...

[خواندن ادامه خبر...]

16
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع سرکار خانم  سمیه سادات صفایی روز پنج شنبه مورخ 94/8/14 در ساعت 7/30 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه س...

[خواندن ادامه خبر...]

16
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع سرکار خانم منصوره علیپوران روز پنج شنبه مورخ 94/8/14 در ساعت 8/30 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الل...

[خواندن ادامه خبر...]

13
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع سرکار خانم زهرا رمضانی مقدم روز پنج شنبه مورخ 94/7/16 در ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله ...

[خواندن ادامه خبر...]

13
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع سرکار خانم نرگس حسینی قهستانی روز چهارشنبه مورخ 94/7/15 در ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الل...

[خواندن ادامه خبر...]

14
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع سرکار خانم طیبه یزدانی روز دوشنبه مورخ 94/6/17 بعد از نماز ظهر در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله ع...

[خواندن ادامه خبر...]

صفحه 3 از 3اولين   قبلي   1  2  [3]  بعدي   آخرين