03
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم عزتی روز سه شنبه مورخ 95/11/105 ساعت 12  در واحد پژوهش مدرسه علمیه حض...

[خواندن ادامه خبر...]

15
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم  احمدی روز یک شنبه مورخ 95/10/19 ساعت 8 صبح  در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضر...

[خواندن ادامه خبر...]

06
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم فرزانه زمردیان روز پنج شنبه مورخ 95/10/9 ساعت 7 صبح  در واحد پژوهش مدرسه علمیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

29
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم الهام یاسایی روز شنبه مورخ 95/10/4 ساعت 12 صبح  در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت ...

[خواندن ادامه خبر...]

24
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم محبوبه متقیان فرد  روز پنج شنبه مورخ 95/8/27 رأس ساعت 8 صبح  در واحد پژوهش...

[خواندن ادامه خبر...]

05
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم عاطفه ندیمی روز پنج شنبه مورخ 95/8/6 رأس ساعت 8:30 صبح  در واحد پژوهش مدرسه علم...

[خواندن ادامه خبر...]

20
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم مهری کرمی روز شنبه مورخ 95/7/24 رأس ساعت 7 صبح  در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت ...

[خواندن ادامه خبر...]

05
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز میرساند  جلسه دفاع سرکارخانم شیرین جهانفر روز شنبه تاریخ 95/7/10 بعد از اقامه نماز ظهر در واحد پژوهش مدرسه علمیه ح...

[خواندن ادامه خبر...]

18
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع خانم زکیه الادری روز چهارشنبه مورخ 95/05/20 ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها  تشک...

[خواندن ادامه خبر...]

19
بسم الله الرحمن الرحيم جلسه دفاع  خانم الهام برزگر روز یکشنبه مورخ 95/4/20 ساعت 10 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها ...

[خواندن ادامه خبر...]

صفحه 2 از 3اولين   قبلي   1  [2]  3  بعدي   آخرين