(آرشیو نویسنده شایسته)

21
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز میرساند جلسات دفاع در مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها به شرح ذیل در دفتر مدیریت برگزار می گردد: - ...

[خواندن ادامه خبر...]

14
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم نوروزی روز شنبه مورخ 96/10/16 ساعت 7:30 در واحد مدیریت مدرسه علمیه حضرت رقیه سلا...

[خواندن ادامه خبر...]

22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم تازیکی روز یک شنبه مورخ 96/07/23 ساعت 7:30  در واحد مدیریت مدرسه علمیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سیده محدثه موسوی دامسکی روز سه شنبه مورخ 96/06/28 ساعت 7:30 با موضوع جهاد کبیر بر ...

[خواندن ادامه خبر...]

29
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم امیریان روز سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10  مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله ...

[خواندن ادامه خبر...]

22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم رباط جزی روز چهارشنبه مورخ 96/05/25 ساعت 7:45 با عنوان سیره مرحوم استاد قانع...

[خواندن ادامه خبر...]

16
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سوده سادات مطلبی روز سه شنبه مورخ 96/05/16 ساعت 7:45 با موضوع معناشناسی واژه ید در...

[خواندن ادامه خبر...]

13
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم مریم ذوقی روز شنبه مورخ 96/04/17 ساعت 9 با موضوع پژوهشی پیرامون مباحث اعتقادی،...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم فارسی روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ساعت 8 با موضوع اصول مقابله با تهاجم ن...

[خواندن ادامه خبر...]

26
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم فاطمه محمدی روز یک شنبه مورخ 96/01/27 ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

صفحه 1 از 3اولين   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين