22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم تازیکی روز یک شنبه مورخ 96/07/23 ساعت 7:30  در واحد مدیریت مدرسه علمیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سیده محدثه موسوی دامسکی روز سه شنبه مورخ 96/06/28 ساعت 7:30 با موضوع جهاد کبیر بر ...

[خواندن ادامه خبر...]

29
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم امیریان روز سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10  مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله ...

[خواندن ادامه خبر...]

22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم رباط جزی روز چهارشنبه مورخ 96/05/25 ساعت 7:45 با عنوان سیره مرحوم استاد قانع...

[خواندن ادامه خبر...]

16
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سوده سادات مطلبی روز سه شنبه مورخ 96/05/16 ساعت 7:45 با موضوع معناشناسی واژه ید در...

[خواندن ادامه خبر...]

13
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم مریم ذوقی روز شنبه مورخ 96/04/17 ساعت 9 با موضوع پژوهشی پیرامون مباحث اعتقادی،...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم فارسی روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ساعت 8 با موضوع اصول مقابله با تهاجم ن...

[خواندن ادامه خبر...]

26
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم فاطمه محمدی روز یک شنبه مورخ 96/01/27 ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حضرت رقیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

16
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم تکتم حسینی پور روز یک شنبه مورخ 96/01/20 ساعت 7 در واحد پژوهش مدرسه علمیه حض...

[خواندن ادامه خبر...]

18
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم فائزه رستگارمقدم روز سه شنبه مورخ 95/11/24 ساعت 8 در واحد پژوهش مدرسه علمیه...

[خواندن ادامه خبر...]

صفحه 1 از 3اولين   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين