24
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم جوانمرد روز  سه شنبه مورخ 97/02/25 ساعت 8 در واحد مدیریت مدرسه علمیه حضرت...

[خواندن ادامه خبر...]

21
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز میرساند جلسات دفاع در مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله علیها به شرح ذیل در دفتر مدیریت برگزار می گردد: - ...

[خواندن ادامه خبر...]

14
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم نوروزی روز شنبه مورخ 96/10/16 ساعت 7:30 در واحد مدیریت مدرسه علمیه حضرت رقیه سلا...

[خواندن ادامه خبر...]

22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند  جلسه دفاع سرکارخانم تازیکی روز یک شنبه مورخ 96/07/23 ساعت 7:30  در واحد مدیریت مدرسه علمیه ...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سیده محدثه موسوی دامسکی روز سه شنبه مورخ 96/06/28 ساعت 7:30 با موضوع جهاد کبیر بر ...

[خواندن ادامه خبر...]

29
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم امیریان روز سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10  مدرسه علمیه حضرت رقیه سلام الله ...

[خواندن ادامه خبر...]

22
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم رباط جزی روز چهارشنبه مورخ 96/05/25 ساعت 7:45 با عنوان سیره مرحوم استاد قانع...

[خواندن ادامه خبر...]

16
به نام خدا به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم سوده سادات مطلبی روز سه شنبه مورخ 96/05/16 ساعت 7:45 با موضوع معناشناسی واژه ید در...

[خواندن ادامه خبر...]

13
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم مریم ذوقی روز شنبه مورخ 96/04/17 ساعت 9 با موضوع پژوهشی پیرامون مباحث اعتقادی،...

[خواندن ادامه خبر...]

27
به نام خدا  به اطلاع طلاب عزیز می رساند جلسه دفاع سرکارخانم اکرم فارسی روز چهارشنبه مورخ 96/01/30 ساعت 8 با موضوع اصول مقابله با تهاجم ن...

[خواندن ادامه خبر...]

صفحه 1 از 4اولين   قبلي   [1]  2  3  4  بعدي   آخرين   
Escort https://jettransfer.net https://allkiss.net