29
                           نیمه شعبان                              
بشارت اي مـــــومنين نيمه شعبان رسيد         
ز حضرت عسكري حجت يــزدان رسيد
ز پشت پـــــــــرده برون شده مه نـــــازنيــن
نـــــور دو چشم نبي مهر درخشان رسيد
مهدي صاحب زمان ز سامـــــــرا شد عيان
امـــــام اثنـــــي عشر حامي قــرآن رسيد
منتظــــــــر مقــــدمش چشم همـــــه شيعيان
با رخ ايــــزد نمـــــا آن گل خنـدان رسيد
كفــــــر و نفــــــــاق و ستم او ببرد از ميان
آن كه كند اين جهان پاك ز عصيان رسيد
قـــــــدم به عــــــــالم نهد پادشه عدل و داد
بــــــراي دفع عدو بــــه سيف بُران رسيد
عدل و امان مي شود به حضرتش در جهان
بـــــراي خلق زمين نعمت يــــزدان رسيد
كـــــوري چشم عـــــدو منـــــــجي نسل بشر
پــــادشه انس و جـــان دافع بطلان رسيد
شـــــائق ديــــــدار او جملــــه پيغمبــــــران
مجـــــري احكام حق مصلح دوران رسيد
نثـــــار خــــاك رهش جـــــــان همه شيعيان
والـــــي ملك ولا بــــا رخ تابــــــان رسيد
بـــه گوش جان چون رسد صداي او ز مكه
منتظريــــــــن را دگر رنج به پايان رسيد
مـــــــهدي امت به پــــا خيز و بگير انتقـام
 زآنچه به جدت حسين ز قوم عُدوان رسيد
ايـــــا الـــــــه الجليل، امــــــــام ما را رسان
ز دوري حضــــرتش بر لب ما جان رسيد
غم مخـــــــور اي قانعا ز جور اين ناكسان
 به درد و رنج و غمت دارو و درمان رسيد

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت